Comunicate Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Seminar informativ cu bibliotecarii

La 29 octombrie 2021, direcția cultură, tineret, sport și turism în colaborare cu  biblioteca publică orășenească Ștefan Vodă a desfășurat seminarul informativ cu bibliotecarii din teritoriu.

Subiectul discuțiilor în prima parte a seminarului a fost ,,Cu privire la rezultatul evaluării bibliotecilor publice teritoriale,,. Instituțiile au fost supuse evaluării pentru activitatea pe perioada ultimilor 5 ani. Astfel, în urma evaluărilor efectuate de către Comisie și a rezultatelor acesteia: BPO Ștefan Vodă i s-a atribuit categoria I; categoria II s-a atribuit BPT Talmaza; a III-a categorie a fost atribuită bibliotecilor din s.Antonești, Carahasani, Căplani (BP și biblioteca p/u copii), Cioburciu, Copceac, Crocmaz, Ermoclia, Feștelița, Lazo, Olănești, Palanca, Popeasca, Purcari, Răscăieții Noi, Ștefănești, Talmaza nr.2 și Volintiri; instituțiile din s.Alava, Brezoaia, Marianca de Jos, Semionovca, Slobozia, Tudora și Viișoara fiind pe categoria IV.

În context, în cadrul seminarului au fost evidențiate și aduse drept exemplu laturile pozitive în activitatea bibliotecilor, dar și aspectele negative ce urmează a fi corectate pentru avansare și îmbunătățirea calității activității instituției. Sub același aspect, a fost efectuată analiza activității pentru semestru I al anului 2021.

Partea a II-a a seminarului a fost desfășurată de către specialiștii bibliotecii publice orășenești Ștefan Vodă și a inclus subiectele

  • prezentarea chestionarului privind oferta educațională pentru anul 2022
  • cerințele și corectitudinea îndeplinirii raportului lunar.

                                                                                                                                                                Ababii Angela, specialist principal DCTST