Comunicate Noutăți Relații funciare și cadastru

Seminar de instruire a specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare

Astăzi, 22 octombrie 2021 a avut loc seminarul instructiv în cadrul căruia au fost puse în dezbateri următoarele chestiuni, ce țin de lucrul specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din primăriile raionului:

  • Delimitarea bunurilor imobile proprietate publică.
  • Înregistrarea primară masivăa terenurilor în 8 primării;
  • Întocmirea dărilor de seamă funciară pe primării pentru anul 2021;
  • Aprobarea graficului de prezentare a dărilor de seamă;

La lucrările seminarului au participat Valentina Barbei vicepreședintele raionului, Diana Rusu șef, direcție agricultură și alimentație, Anatol Sîrbu consultant individual al programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, Agenția Servicii Publice.

Cu această ocazie, dl Anatol Sîrbu a tras atenția specialiștilor la îndeplinirea obligațiunilor primăriilor și consiliul raional asumate prin acordurile încheiate între Agenția Servicii Publice și unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I și II, privind corectarea erorilor cadastrale, înregistrarea masivă a terenurilor de lângă casă și grădinilor, delimitarea bunurilor imobile proprietate publică.

Alexei Jitaru, șeful interimar al serviciu relații funciare și cadastru a atras atenția specialiștilor din primării asupra materialelor, anexelor ce urmează a fi prezentate la darea de seamă anuală. A accentuat necesitatea prezentării dărilor de seamă în termen, conform graficului. Totodată, s-a menționat că, situația la moment în lucrul specialiștilor funciari din primărie nu este la un nivel cuvenit.

S-a informat că în câteva primării  a fost finalizată pregătirea dosarelor pentru delimitarea bunurilor imobile proprietate publică. Dar, sunt și primării în care mai este de lucrat. Mai mult, la moment în trei primării este lipsă de specialițti pentru reglementarea proprietății funciare – Palanca, Cioburciu și Feștelița.

În cele 8 primării, unde nu au fost petrecute lucrările de înregistrare a loturilor de lângă casă și grădini, sa propus de a fi atras suplimentar personal pentru a reuși pregătirea dosarelor în termenii stabiliți.

Iurie Deriughin, specialist în cadastru cu o bogată experiență în domeniu, a menționat despre importanța prezentării dărilor de seamă în timp, inclusiv în format electronic în scopul reușitei finalizării dării de seamă per raion până la 26 decembrie 2021. Astfel, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă de către primării, cu aprobarea de către Consiliile locale este de 26 noiembrie 2021.

Alexei Jitaru, șef interimar, serviciul relații funciare și cadastru