Noutăți

Seminar cu privire la achizițiile publice

Recent, în scopul consolidării capacităților autorităților contractante și profesionalizării funcționarilor implicați în achiziții publice, în sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă a fost organizat seminarul de instruire de către Agenția Achiziții Publice cu tematica „Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”.

Seminarul a fost destinat specialiștilor responsabili de executarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

La seminar au participat peste 60 de persoane reprezentante ale 58 autorități contractante implicate în procesul de achiziții publice din raion pentru a cunoaște bunele practici și tendințele actuale privind procedurile de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor.

Reprezentantul Agenției Achiziții Publice, Direcția juridică, dl Cristian Caimarian a venit cu clarificări importante pentru derularea corectă și cu succes a procedurilor de achiziție publică.

Participanții și-au exprimat interesul pentru cursul expres organizat, venind cu întrebări pentru soluționarea problemelor întâmpinate în procesul de pregătire și desfășurare a procedurilor de achiziție publică. E de menționat faptul că Agenția Achiziții Publice are rol consultativ, nu unul decisiv în procesul nemijlocit, autoritatea contractantă asumându-și responsabilitatea pentru corectitudinea și conformitatea cu legislația în vigoare a procedurilor de achiziții publice desfășurate. Detalii referitoare la informația relatată în cadrul evenimentului, precum și prezentarea nemijlocită se anexează.

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

Prezentarea