Noutăți

Seminar cu genericul „Tulburări de ritm și fluență. Bâlbâiala”

Pe data de 24 noiembrie 2016, în sala de ședințe a direcției generale educație Ștefan Vodă a avut loc seminarul metodologic cu președinții comisiilor multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de educație timpurie, 22 la număr.

Seminarul cu genericul „Tulburări de ritm și fluență. Bâlbâiala” a fost organizat și desfășurat de către logopedul serviciul asistență psihopedagogică Ștefan Vodă, Aurelia Mancoș, scopul general fiind dobândirea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi vizând abordarea terapeutică practică a tulburărilor de limbaj şi comunicare.

Formatorul a abordat problemele ce țin de dificultăți accentuate de pronunție la copiii de vârstă preșcolară. În cadrul seminarului s-au discutat modalităţile de identificare ale structurilor limbajului şi mecanismelor vorbirii prin utilizarea diferitelor instrumente de evaluare. Grupul țintă s-a familiarizat cu modalităţile de diferenţiere normal-patologic în limbaj. De asemenea în cadrul acestui seminar au fost aplicate diverse metode interactive, tehnici de lucru cu copiii de vârstă preșcolară. Participanții seminarului au lucrat în grupuri asupra unor studii de caz ce țin de tulburări în vorbire a copiilor de vârstă preșcolară. Reieșind din toate acestea logopedul din cadrul SAP a venit cu un suport și pentru părinții a căror copii prezintă tulburări în vorbire. Astfel, competenţele şi obiectivele formulate în acest seminar respectă interesele şi drepturile persoanelor cu tulburări de limbaj şi ale familiilor acestora.

img_2922 img_2925 img_2927