Agricultură și Alimentație Noutăți

SEMĂNATUL 2021

Vizitele de lucru întreprinse de specialiştii Direcţiei agricultură şi alimentaţie, Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor a Consiliului Raional în cîteva localităţi şi gospodării agricole au dovedit,  că în pofida restricţiilor pandemice, oamenii îşi continuiă  cu toată responsabilitatea grijile cotidiene, îşi soluţionţionează problemele atât personale cât şi de serviciu. Edilii localităţilor – primarii, fiind preocupaţi de multe lucruri şi iniţiative bune pentru îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor, reuşesc să conlucreze cu agenţii economici din teritoriu, fiind conştienţi de faptul că implicarea autorităţilor locale, împreună cu mediu de afaceri pot schimba starea de lucruri spre bine. Agricultura este principala activitate economică în  localităţile raionului, deaceia, autorităţile locale acordă susţinere pe măsura posibilităţilor agenţilor economici din domeniul dat.

Condiţiile climaterice favorabile din primăvara curentă sunt o speranţă bună pentru producătorii agricoli din raion. Precipitaţiile de pe parcursul iernii au favorizat dezvoltarea satisfăcătoare a culturilor de toamnă, care se extind în total pe o suprafaţă de circa 23 mii ha, inclusiv grîu 18200 ha. Starea culturilor este bună şi promiţătoare. Bine ştiut, că o zi de primăvară hrăneşte un an întreg, agricultorii se strădue să folosească la maxim umeditatea din sol, efectuînd într-un  ritm operativ semănatul culturilor de primăvară.

Totodată sunt aplicate şi respectate toate normele tehnologice în procesul de însemânţare. La moment sunt deja însemânţate 50-60% din suprafeţele preconizate. Concomitent, se efectuează şi alte lucrări agricole, inclusiv tratarea cu fertilizanţi şi erbicidarea culturilor de toamnă, lucrări de protecţie şi prelucrare a solului în livezi şi vii ş.a.

Cu o deosebită responsabilitate muncesc în cîmp mecanizatorii, muncitorii, specialiştii, fiind conştienţi de faptul, că de calitatea muncii lor depinde rezultatul final – recolta aşteptată.

                                          Valentina BARBEI, vicepreședintele raionului