Noutăți

Selectarea participanților pentru instruire, pe contractarea deschisă în achiziții publice (Open Contracting in Moldova)

Data lansării: 11.04.2017 

Data limită pentru acceptarea înscrierii: 20.04.2017, ora 18.00

Solicitant – Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” www.viitorul.org

În cadrul proiectului: Dezvoltarea contractării deschise în Moldova prin activități de informare și de consolidare a capacităților pentru participanții la procesul de achiziții publice (Developing Open Contracting in Moldova through informing and capacity building activities for participants in public procurement process), finanțat de Banca Mondială, IDIS organizează un concurs public de selectare a participanților.

Cine poate aplica:

  • Reprezentanții societății civile și mass media
  • Autoritățile contractante (Reprezentanți ai Administrației Publice Centrale și Locale de nivelul I și II)
  • Agenții economici din Republica Moldova

Seminarul va dura 4 ore (9.00 – 13.00)

  • Pentru Reprezentanții societății civile și mass media seminarul se va desfășura pe data de 25 aprilie 2017
  • Pentru Autoritățile contractante (specialiști pe achiziții publice, membri ai grupurilor de lucrupe achiziții din cadrul autorităților publice centrale, locale, precum și alte instituții publice) seminarele se vor desfășura pe data de 28 aprilie și 2 mai 2017.
  • Pentru Agenții economici din Republica Moldova seminarele se vor desfășura pe data de 3 mai și 5 mai 2017

Obiectivele aplicanților trebuie să se încadreze în obiectivele seminarelor de instruire:

–          consolidarea capacităților în domeniul achizițiilor publice (Open Contracting in Moldova);

–          consolidarea capacităților și instrumente de monitorizeze a achizițiilor publice;
Detalii logistice despre seminarele de instruire:

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” va acoperi cheltuielile legate de seminarul de instruire: experți, sala de conferință, materiale și prezentări pentru participanți, pauză de cafea.

Doritorii de a participa la seminarul de instruire vor expedia un mesaj cu Titlul : Seminar pe Achiziții Publice la adresa achizitii.publice@yahoo.compână pe data de 20 aprilie 2017, ora 18.00.

In mesaj este obligatoriu de a indica : Numele prenumele persoanei, poziția și instituția din care face parte, numărul de telefon și data la care se dorește de a participa la seminarul de instruire (1 singură dată, într-o singură zi).   

Participarea la seminar va fi acceptată in limita locurilor disponibile.