Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional

La 9 iunie curent, a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă, însă în istoria raionului această ședință va rămânea ca una deosebită, deoarece la începutul evenimentului în premieră a răsunat imnul raionului Ștefan Vodă. În sală a fost prezent unul din trei autori ai imnului – dl Petru Bulai, Cetățean de Onoare al raionului. Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a mulțumit dlui Bulai care împreună cu dl Ion Vascan și dl Iurie Pogor au compus textul și muzica imnului. După propunerea consilierilor raionali, de azi înainte acest imn va fi partea indispensabilă a tuturor evenimentelor de rang raional.

Ședința a fost prezidată de către dl Nicolae Orlov, cel mai în vârstă și unul din cei mai experimentați consilieri, prin urmare au fost respectate cerințele regulamentului primit. La ordinea de zi a ședinței au fost 14 chestiuni care, practic, au fost adoptate cu vot unanim. S-au dezbătut doar unele aspecte ale deciziilor, deoarece fiecare chestiune a fost discutată minuțios la ședințele comisiilor consultative de specialitate și a primit avize pozitive. Printre cei mai activi consilieri care au sugerat să fie făcute unele modificări potrivite în deciziile propuse spre adoptare au fost dl Vasile Buzu, dl Iurie Moiseev, dl Vinidict Lutenco și alții.

S-a discutat chestiunea ce ține de controlul medical al lucrătorilor din sectorul agrar contra plată în pofida faptului că salariații și angajatorii fac defalcări în fondul de asigurare medicală. Astfel, consilierii au pus în sarcină dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, să adreseze un demers organelor abilitate pentru anularea acestui ordin inechitabil care stârnește nemulțumirea agricultorilor.

Ședința a durat în jur de două ore și a decurs într-o atmosferă amiabilă.