Noutăți

Şedinţa ordinară a Consiliului raional

La 26 mai curent, în sala de şedinţe a şcolii de arte „M. Bieşu”, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional la care au participat şefi de direcţii şi secţii ale Consiliului raional, ai structurilor descentralizate în teritoriu, conducători de instituţii şi organizaţii etc.

La şedinţă a fost discutate nouă chestiuni, ponderea cea mai mare având chestiunile cu privire la aprobarea „Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2016-2021” (raportor – dra Adelina Barbăneagră, şef interimar al direcţiei economie şi atragerea investiţiilor) și cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival al anului 2016 (raportor – dna Raisa Burduja, şefa direcţiei generale educaţie).

Dna Aurica Cebotari, consilier raional, a venit în fața colegilor cu chestiunea privind asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului raional Ştefan-Vodă.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul consilierii raionali dna Maria Creciun, dnii Vasile Buzu, Ion Ungureanu, Anatol Sârbu, Vladimir Baligari, Iurie Moiseev, Vinidict Lutenco, precum şi Nicolae Molozea, preşedintele raionului, şi dl Vasile Gherman, vicepreşedinte al raionului.