Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional, finalizată cu succes

La data de 1 martie curent, a avut loc prima ședința ordinară a Consiliului raional din anul 2018. Consilierii raionali dar și toți participanții ședinței au fost surprinși plăcut fiind întâmpinați, la intrarea în sala de ședință, de trei tineri în haine naționale care i-au felicitat cu sosirea primăverii și i-au înmânat tradiționalul mărțișor.

Ședința a început cu onorarea drapelului de stat și intonarea imnului raionului Ștefan Vodă. Următorul gest frumos a făcut dl Nicolae Molozea, președintele raionului, felicitând cu un buchet de flori consilierii raionali care au sărbătorit ziua de naștere după 12 decembrie 2017 când a avut ultima ședință din anul precedent.

Conform deciziei consilierilor, a prezidat ședința dl Ion Ungureanu. La ordinea de zi au fost puse 21 de chestiuni de diferit ordin. De menționat că timp de două ore au fost adoptate toate deciziile. Operativitatea se datorează faptului că toate chestiunile au fost minuțios examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate care au durat de la 3 la 5 ore fiecare. Șefii direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional, președintele raionului au prezentat rapoarte succinte (consilierii raionali au avut posibilitatea să facă cunoștința cu rapoartele integrale care au fost publicate pe pagina web al Consiliului raional) cu privire la activitatea desfășurată pe parcursul anului 2017 la toate ședințele comisiilor, au dat răspunsuri la întrebările parvenite de la consilieri. Toate deciziile, cu modificările și completările făcute, au primit avizul pozitiv al comisiilor.

Spre atenția cetățenilor! Consiliul județean Brașov în cadrul acordului de înfrățire și colaborare a decis să aloce un grant în sumă de 500000 lei românești pentru reparația capitală a școlii primare. În context, dl Molozea a subliniat: cu aportul Consiliului raional până la finele anului vor fi termoizolate pereții clădirii, schimbate ușile și pereții, renovate sistemele de apă potabilă și canalizare, pavate trotuarele etc.

2017 a fost un an rodnic pentru raionul Ștefan Vodă, cu multe realizări frumoase în diferite domenii, a punctat președintele raionului. Cum a fi anul 2018 în mare măsură depinde de eforturi depuse în comun, de responsabilitatea și eficacitatea tuturora.