Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional al elevilor

Recent în IP LT ,,Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă s-a desfășurat ședința Consiliului raional al elevilor. La ordinea de zi au fost puse două chestiuni organizatorice: alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului Consiliului  raional al elevilor; întocmirea programului de activitate a CRE pe semestrul II al anului 2018-2019și aprobarea lui.

În mod democratic, cu vot deschis, membrii consiliului raional au ales președintele – Muntean Cristina, eleva  cl. IX din IP gim. ,,Maria Bieșu” s. Volintiri; care a convins prezența că este cea mai bună candidatură la funcția de președinte, vicepreședinte – Ștefan Pavel, elevul cl. XI din IP LT ,,Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă și secretar – Chiseliță Maria, eleva cl. IX din IP gim. ,,Ion Creangă” s. Ermoclia.

Consilierii au întocmit un program de activitate pentru semestrul II al  anului 2018-2019 de învățământ care a fost aprobat unanim. La ședința următoare (în vacanța de primăvară) va fi aprobat Regulamentul concursului raional ,,Absolvent 2019”