Blog Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional

La 2 aprilie a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional în incinta școlii de arte ,,Maria Bieșu,,.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte de către dl consilier Alexandru Baluță

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • Cu privire la activitatea serviciilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru perioada anului 2020.
 • Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020.
 • Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 21.01.2021“Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021
 • Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2021.
 • Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2021.
 • Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului preşedintelui raionului Ştefan Vodă.
 • Cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului social de îngrijire socială la domiciliu și Standardelor minime de calitate.
 • Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare.
 • Cu privire la implementarea Proiectului propus spre finanțare în cadrul programului activităților de reîntegrare a țării pentru anul 2021.
 • Cu privire la aprobarea componenței Comisiei de privatizare a fondului de locuințe din raionul Ștefan Vodă.
 • Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă.
 • Cu privire la aprobarea situației financiare.
 • Cu privire la expunerea pentru locațiune a unui spațiu public.
 • Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara–vara 2021, a recruţilor născuţi în anii 1994-2003 (I jumătate).
 • Cu privire la suspendarea activității Întreprinderii Municipale „Biroului de proiectări, prospecțiuni și servicii”.
 • Cu privire la apobarea Acordului de cofinanțare.
 • Cu privire la casarea unor mijloace fixe.
 • Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/10 din 20.11.2020.
 • Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 21.01.2021.