Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional

La 17 mai curent, în sala de ședințe școlii de arte „M. Bieșu”, a avut loc ședința Consiliului raional. La începutul ședinței prezența a onorat Drapelul de Stat și Imnul raionului Ștefan Vodă. Un alt moment tradițional – felicitarea de către dl Nicolae Molozea, președintele raionului, consilierilor raionali care au sărbătorit ziua de naștere între două ședințe a Consiliului raional.

A prezidat ședința consilierul raional dl Anatol Cîrnu. Toate chestiunile din ordinea de zi, 16 la număr, au fost examinate la ședințele comisiilor de specialitate care s-au desfășurat pe data de 14 și 15 mai. Au fost prezenți raportorii care au prezentat proiectele de decizii și a răspuns la întrebările consilierilor. La ședință în plen au fost puse în discuție modificările și completările propuse în cadrul comisiilor de specialitate. Prin urmare, toate deciziile au fost votate unanim de consilieri.

După semnare toate deciziile cu anexe vor fi publicate pe pagina web al Consiliului raional și în Monitorul Oficial.