Noutăți

Ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ștefan Vodă

În cadrul ședinței ordinare a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ștefan Vodă din 17.02.2021, sau examinat subiectele cu privire la darea de seamă a activității protecției civile în anul 2020; Planul de activitate al Comisiei pentru Situații excepționale pentru anul 2021, inclusiv mai detaliat au fost puse în discuție pregătirile pentru desfășurarea antrenamentelor a Comisiei pentru Situații Excepționale și Punctului teritorial de Dirijarea a Situațiilor Excepționale, precum și pregătirile pentru desfășurarea orelor educative cu genericul ,,Ziua protecției civile,, în cadrul instituțiilor de învățământ din raion.

Pe marginea celor discutate, cu păreri, propuneri constructive a intervenit membrii Comisiei – reprezentanți/conducători ai subdiviziunilor implicate nemijlocit în realizarea obiectivelor și sarcinilor propuse.

În afara celor nominalizate, un subiect important a ținut de examinarea prevederilor Dispoziției nr.20 din 05.02.2021 a șefului IGSU al MAI, general-maior al s/salvare Mihail Harabagiu ,,Cu privire la minimalizarea riscurilor de producere a cazurilor de expozie/incendii cauzate de exploatarea buteliilor cu gaz lichefiat și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale,,. În final, aferent celor discutate, s-a decis realizarea de către Secția situații excepționale Ștefan Vodă în comun cu reprezentanții administrațiilor publice locale, Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă și după caz, cu alte autorități a activității de prevenire a riscurilor de producere a cazurilor de explozii/incendii cauzate de exploatarea necorespunzătoare a buteliilor/utilajelor cu gaze lichefiate și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de către consumatorii finali în sectorul locativ, prioritar fiind locuințele persoanelor cu vârstă înaintată și singuratice, precum și de categoria social-vulnerabilă.

În scopul informării populației și a prevenirii riscului de producere a cazurilor de explozii/incendii cauzate de exploatarea necorespunzătoare a buteliilor/utilajelor cu gaze lichefiate și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de către consumatorii finali, s-a decis afișarea la sediile S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” filiala Ștefan Vodă și stațiilor de alimentare cu gaz lichefiat a Recomandărilor privind măsurile de prevenire a riscurilor menționate. Toate măsurile de prevenire se vor efectua respectând cerințele recomandate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, ce vor exclude infectarea cu virusul COVID-19 a persoanelor implicate.

                      Lia Banari, șef Serviciu protocol și relații cu publicul, DAP

Hotarirea CRSE 17.02.2021