Noutăți

Ședința membrilor asociației raionale „Uniunea Cernobâl”

Un eveniment cu dubla conotație – comemorativă și organizatorică a avut loc la data de 19 aprilie curent. În sala de ședințe a Consiliului raional s-au adunat membrii asociației obștești „Uniunea Cernobâl”, soțiile și rudele celor decedați pentru a comemora 32 de ani de la catastrofa centralei nucleare Cernobâl, produsă la 26 aprilie 1986, estimată la cel mai înalt nivel cataclisme și considerată cea mai gravă catastrofă nucleară din istorie. La această întrunire au participat dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dl Fiodor Căpățînă, președintele asociației republicane „Uniunea Cernobâl”, dna Ludmila Beșleagă, vicepreședintele asociației, dna Mariana Haret, șefa IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă”.

Moderatoarea ședinței, dna Maria Romanciuc, specialistul DCTST, a vorbit despre amprentele nefaste lăsate de acest cataclism tehnogenic asupra sănătății oamenilor și a mediului. Circa 800000 de oameni din mai multe țări, inclusiv 3500 de moldoveni, au fost nevoiți să intervină fără echipamente de protecție pentru a lichida efectele deflagrației. Din 43 de persoane din 13 localități ai raionului nostru care au participat la lichidarea consecințelor avariei nucleare au rămas în viață 32, toți având gradul de dizabilitate. Cei prezenți la ședință au păstrat un minut de reculegere în memoria celor care au cedat în luptă pentru viață.

Dl Căpățînă în luarea sa de cuvânt s-a axat pe cele mai importante probleme – asistența medicală acordată „cernobâlenilor”, asistența stomatologică, necesitatea de a majora pensiile pentru lichidatorii consecințelor catastrofei nucleare, construcția memorialului etc.

Dna Beșleaga a vorbit despre prestarea serviciilor medicale de către Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare și modalitatea care trebuie să fie respectată pentru a ajunge la această instituție medicală.

Dna Haret a explicat că fiecare persoană trebuie să fie înscrisă la medicul de familie care prescrie medicamente compensate, face trimiteri la investigații de laborator sau aparataj etc. Astfel, persoana care este înscrisă la medicul de familie din Chișinău nu poate pretinde ca medicul de familie din Ștefan Vodă sau altă localitate a raionului să-i prescrie medicamente compensate sau să-i presteze alte servicii medicale. Dna Haret a îndemnat la o comunicare amiabilă, răbdare și înțelegere care este necesară în condiții de criză a cadrelor medicale.

Partea a doua a ședinței, cea organizatorică, a fost consacrată dării de seamă a președintelui asociației obștești, dlui Alexandru Bădulescu.

Dl Vasile Gherman a subliniat că dl Bădulescu activează în calitate de președinte al asociației raionale mulți ani în bază de voluntariat și depune eforturi pentru a consolida organizația, totodată în activitatea organizatorică sunt neajunsuri, e nevoie de un alt mod de conlucrare cu membrii asociației pe parcursul anului. Tot ce depinde de conducerea raionului va fi făcut, se cere o implicare mai activă în rezolvarea problemelor a președintelui și a membrilor organizației locale.

Dl Alexandru Bădulescu a fost reales în funcția de președinte, au fost aleși membrii consiliului, cenzorul și doi delegați la Congresul Asociației Obștești „Uniunea Cernobâl” care va avea loc în noiembrie anului curent.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”