Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Ședința grupului de lucru tematic pentru elaborarea propunerilor în cadrul axei «Dezvoltare economică» a Strategiei raionului Ștefan Vodă

În contextul inițierii procesului de elaborare a propunerilor de actualizare a obiectivelor, programelor și activităților Strategiei raionului Ștefan Vodă pe anii 2016-2021 și necesității extinderii termenului de implementare a acesteia pentru anii 2022 – 2023, la data de 18 mai 2022 s-a desfășurat prima ședință a grupului de lucru tematic responsabil de elaborarea propunerilor în cadrul axei«Dezvoltare economică».

 

La ședință au participat vicepreședinta raionului, Valentina Barbei; șefa Direcției finanțe, Ina Caliman; șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Iurie Afanasiev; șeful Direcției economie și atragerea investițiilor, Moloman Sergiu; antreprenoarea, Edita Țurcan; directoarea Școlii profesionale, Visileac Elena; președintele Asociației Băștinașilor din com.Răscăieți, Iurie Stoica; specialistele principale în cadrul Direcției economie și atragerea investițiilor, Doina Voloh și Tatiana Solomițchii.

Președinta grupului de lucru tematic, Valentina Barbei a reiterat importanța procesului administrativ inițiat, astfel că este necesar de aportul tuturor părților interesate de a-și aduce contribuția pentru a definitiva pentru anii 2022 – 2023 un sistem de planificare integrat și coerent, corelat cu resursele (legale, financiare, umane, tehnice) disponibile ale factorilor implicați. Și deoarece termenul pentru elaborarea propunerilor este unul foarte restrâns – 31 mai 2022, vicepreședinta raionului a îndrumat participanții să vină cât de operativ este posibil cu analiză și propuneri / sugestii pentru actualizarea programelor și activităților în cadrul axei de dezvoltare.În continuare, șeful Direcției economie și atragerea investițiilor Moloman Sergiu a adus la cunoștința audienței obiectivele, programele și proiectele aferente axei «Dezvoltare economică» ce au fost selectate și aprobate în cadrul procesului de elaborare a Strategiei dezvoltării raionului 2016-2021.În continuare, prin prisma evaluării obiectivelor, programelor și proiectelor (activităților) Strategiei 2016-2021, este necesară aprecierea actualității implementării acestora în perioada 2022-2023, precum și elaborarea unor noi programe și activități pentru axa «Dezvoltare economică» în corespundere cu obiectivele actuale de dezvoltare a raionului, cu racordarea acestora la documentele de politici în vigoare și recentele evoluții locale, regionale și naționale.

Documentele aferente axei «Dezvoltare economică» sunt expuse în fișierele atașate la prezenta postare.

Direcția economie și atragerea investițiilor

Strategia raionala Stefan Voda 2016-2021
Plan de implementare a Strategiei raionului Stefan Voda 2016-2021 - opinii, propuneri