Noutăți

Ședința grupului de lucru. Actualizarea axei educație, cultură și sport.

La data de 10 mai 2022, în cadrul Direcției generale educație Ștefan Vodă s-a desfășurat ședința grupului de lucru cu privire la elaborarea propunerilor de actualizare a axei educație, cultură și sport a Strategiei de dezvoltare a raionului Ștefan Vodă pentru anii 2022-2023.

Din componența grupului de lucru fac parte colaboratorii Direcției generale educație, șefa Direcției cultură, tineret, sport și turism, conducători ai instituțiilor de învățământ din teritoiru.

În contextul stabilirii priorităților și obiectivelor privind dezvoltarea raionului Ștefan Vodă pe termen mediu și lung, precum și implementării unui sistem de planificare integrat și coerent, corelat cu resursele disponibile, membrii grupului au venit cu analiză și propuneri/sugestii în dinamizarea și eficientizarea procesului educațional, cultural și sportiv, prin fortificarea participării factorilor implicați.