Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional din 20 noiembrie 2020

Ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă care a avut loc la 20 noiembrie curent în școala de arte „Maria Bieșu” a fost declarară deliberativă deoarece au fost prezenți 25 de consilieri raionali din 33. Ședința a fost prezidată de către consilierul Ion Morari. Pe parcursul ședinței s-au respectat toate măsurile antiepidemice împotriva infecției COVID-19.

Consilierul Iurie Moiseev, menționând că toate chestiunile au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate și au primit aviz pozitiv, a propus, în vederea situației epidemiologice, de a evita prezentările raportorilor și a trece la întrebări și dezbateri. Astfel, deciziile au fost adoptate, în majoritatea cazurilor, unanim și operativ.

La diverse au fost discutate două chestiuni: semnarea unui contract cu centrul social multifuncțional „Concordia” din s. Tudora și situația epidemiologică în raionul Ștefan Vodă.

Centrul „Concordia” prestează gratis servicii sociale atât persoanelor în etate, cât și copiilor din familiile aflate în situație de risc, implementează diferite proiecte educativ-culturale în favoarea beneficiarilor. Contractul va îmbunătăți conlucrarea centrului cu Direcția generală asistență socială și protecția socială. Consilierii au aprobat semnarea contractului fără anexă care impune Consiliul raional de a aloca surse financiare centrului, deși n-au exclus posibilitatea de a susține centrul financiar, în dependență de situație.

Despre situația epidemiologică au raportat Valeriu Boian, coordonatorul SSSP Ștefan Vodă, și Anatol Balanețchi, directorul IMSP Spitalul raional. Deoarece situația cu privire la infectarea cu COVID-19 în centrul raional și localitățile raionului s-a agravat semnificativ în ultima perioada, a fost luată decizia de a desfășura, imediat după ședința Consiliului raional, ședința Comisiei raionale epidemiologice.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”