Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional: 9 decizii adoptate

La 18 aprilie curent, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Raional Ștefan Vodă, condusă de consilierul raional dl Ion Ungureanu.

Ședința s-a început cu onorarea Drapelului de Stat și intonarea imnului raionului. Președintele raionului, dl Iurie Moiseev a felicitat cu ocazia zilei de naștere pe consilierul dl Nicolae Orlov.

Toate chestiunile de pe ordinea de zi au fost examinate în comisiile consultative de specialitate, primind aviz pozitiv cu excepția chestiunii cu privire la stabilire suplementului la salariul de funcție pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă pentru anul 2019 care va fi examinată în cadrul următoarei ședințe a Consiliului Raional.

Dl Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional, a adus la cunoștința consilierilor că, în legătura cu cererea de demisie a consilierului Moiseev Iurie ales încalitate de președinte a raionului, Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatul de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă candidatului supleant Verebceanu Simion de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

În centrul atenției președintelui raionului și consilierilor raionali a fost chestiunea cu privire la încetarea contractului de locațiune cu I.M. Orange Moldova SA. Instalarea antenei și altor echipamente pe clădirea Consiliului raional a provocat probleme de ordin tehnic (o apărut o fisură periculoasă pe peretele edificiului) având și un impact negativ asupra sănătății angajaților. Pe marginea acestei chestiuni și-au expus părerea dl Iurie Moiseev, președintele raionului, dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, dra Lia Banari, jurista aparatului președintelui raionului, consilierii dnii Valeriu Beril și Vasile Buzu, dl Iurie Afanasiev, șeful direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, dna Maia Roșca, arhitect șef al raionului. Prin decizia adoptată președintelui raionului i s-a pus în sarcină tratativele cu conducerea I.M. Orange Moldova SA pentru ca compania să întreprindă măsuri necesare pe cont propriu pentru remedierea situației în termen stabilit, altfel vor fi întreprinse măsuri legale pentru rezilierea contractului.

În diverse a luat cuvântul dl Ilie Vasiliev, medic anesteziolog al spitalului raional, doctor în medicină, profesor al Academiei Mondiale de Științe Medicale, care recent a participat la Congresul International Conference on Biotechnology, Biomarkers & System Biology la Amsterdam. Dumnealui a prezentat un discurs cu privire la proprietatea privată intelectuală științifico-practică dovedită prin absența mortalității materne în obstetrica urgentă critic-terminală pe masa de operație timp de 35 de ani de activitate. Astfel, dl Vasiliev prin participarea cu succes la numeroasele foruri medicale internaționale aduce un aport important în crearea imaginei pozitive a Republicii Moldova, pentru ce merită toată aprecierea comunității raionale.

Dl Buzu s-a referit la necesitatea de a elabora un program de acțiuni concrete privind serbarea a 55 de ani de la fondarea raionului Ștefan Vodă care să fie discutat și aprobat la ședința următoare a Consiliului raional. Un alt subiect abordat de către dl Buzu ține de prezentarea unui raport privind activitatea Consiliului raional pe parcursul a patru ani, deoarece cetățenii trebuie să cunoască realizările concrete obținute de aleșii poporului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”