Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional

Astăzi, 18 noiembrie a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă, prezidată de către dna Axenia Pânzaru (fracțiunea PDM).

Conform ordinei de zi aprobate, cei 30 consilieri prezenți la ședință (din numărul total – 33 consilieri raionali), au avut de examinat 9 chestiuni (8 de bază, 1 suplimentar). La capitolul ,,Diverse,, au fost ascultate trei subiecte.

Principalele chestiuni au ținut de: corelarea bugetului raional pentru anul 2021; aprobarea actelor lucrărilor cadastrale de delimitare a unor terenuri proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă; examinarea Raportului privind rezultatele misiunii de inspecție asupra modului de aplicare corectă și unitară a legilor și actelor normative care reglementează acordarea ajutorului social și semnarea unui Acord de colaborare (în domeniul asistenței sociale).

În legătură cu plecarea în concediu pentru îngrijirea copilului a șefei serviciului relații funciare și cadastru, prin decizia consilierilor a fost numit în funcția de șef interimar al serviciului dl Alexei Jitaru.

La fel, consilierii au aprobat proiectele de decizii: Cu privire la expunerea pentru licitație publică a unui mijloc de transport; programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2022 și cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă.

Suplimentar, a fost inclusă în ordinea de zi chestiunea discutată și la ședințele anterioare privind inițierea procedurii de dizolvare prin lichidare a Instituției Publice Școala auxiliară internat din s.Popeasca. Procedura în cauză s-a inițiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.732/2013 ,,Cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciul raional de asistență psihopedagogică,, și ordinul Ministerului Educației nr.1257/2014 referitor la transformarea instituțiilor de tip rezidențial și a instituțiilor de învățământ special.

Cu titlu de informare, în fața consilierilor raionali a venit șeful Inspectoratului de Poliție, comisar-șef Andrei Trofimov cu prezentarea Raportului privind rezultatele activității Inspectoratului de Poliție în perioada de 10 luni a anului curent (01.01-31.10.2021), relatând despre situația criminogenă din raion; problemele existente, proiectele și activitățile de sensibilizare/informare realizate; acțiunile întreprinse în scopul asigurării măsurilor de contracarare a răspândirii infecției Covid-19; inclusive prioritățile și obiectivele stabilite pentru ultimul trimestru al anului curent.

Dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional a dat citire demersului Inspectoratului General de Poliție, prin care se solicită semnarea Acordului de realizare a procesului de pilotare în 7 raioane (inclusiv Ștefan Vodă) cu scop de instituire și instruire a grupului de intervenție întru eradicarea fenomenului violenței. Semnarea Acordului nominalizat a fost susținută de consilieri, dreptul care a fost delegat președintelui raionului.

O altă informație a fost prezentată de către dl Vasile Maxim, președintele raionului referitor la demersul înaintat de meșterul popular dl Pavel Țaranu (s.Cioburciu), prin care se expune intenția de a apela la Programul de Granturi în domeniul meșteșugurilor populare ,,Conservarea Patrimoniului Cultural,, (susținut de Ambasadei SUA) și se solicită semnarea unei Declarații de prezentare a interesului de a participara în cadrul Programului de granturi și asigurarea cofinanțării în valoare de 10% din costul proiectului (acesta se estimează la circa 130-150 mii de dolari SUA). Dl Pavel Țaranu a venit explicații referitor la proiectul inițiat. Consilierii au susținut solicitarea, delegând președintele raionului dlui Vasile Maxim de a semna Declarația.