Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional

La 30 septembrie a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă.

Ședința a început cu onorarea Drapeului de Stat, după care a fost dată citirii Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.5273 din 14.09.2021 ,,Cu privire la atribuirea unui mandat de consiler în Consiliul raional Ștefan Vodă,,.  În legătură cu depunerea cererii de demisie a consilierului Elisaveta Flocea (PSRM), noul mandat de consilier raional a fost atribuit candidatului supleant Andrei Harcenco (PSRM), căruia i-a fost înmânată insigna de consilier.

Lucrările au continuat conform ordinii de zi aprobate, potrivit căreia aleșii locali au examinat 14 chestiuni. A prezidat ședința dna Zinaida Marin (fracțiunea PDM).

Cel mai discutat subiect a fost legat de domeniul agriculturii. Deoarece este ramura importantă pentru raion, cu multe probleme și necesități, din partea consilierilor au parvenit mai multe întrebări, subiecte de discuții, opinii și propuneri. Aceștia au atenționat asupra modalității și procedurii de prelucrare a pământurilor de către unii agenți economici, în care sunt evitate sau încălcate cu bunăcredință  normele, la care s-a propus intensificarea monitărizării în acest sens din partea direcției agricultură și alimentație.

O altă problemă abordată a fost cu privire la încălcărea hotarelor terenurilor agricole, la care s-a propus de a ieși către agricultori cu propunerea plantării fâșiilor forestiere, care ar stabili hotarele și, totodată vor contribui la protecția terenurilor. Iarăși au fost discutate problemele irigării și riscurile căror sunt supuși agricultorii în activitate.

La finele discuțiilor cu referire la domeniul agriculturii, a fost aprobat în redacție nouă Regulamentul de activitate al direcției agricultură  și alimentație și a fost susținută propunerea de a invita în teritoriu pe Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și specialiștii ministerului pentru organizarea unei ședințe comune.

 O altă problemă importantă ține de pregătirea raionului către sezonul rece. În acest sens a fost ascultat raportul dlui Iurie Agfanasiev, șeful direcției construcții, gospodăriei comunală și drumuri ,,Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2021 – 2022,,.

Două subiecte importante privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2021 și corelarea bugetului raional pentru anul curent au fost prezentate de dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe.

La fel, în cadrul ședinței s-a aprobat  acordarea ajutoarelor financiare fondul de rezervă al bugetului raional pentru 57 persoane.

Alte chestiuni discutate de consilieri au ținut de: organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul Ştefan-Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2006; au aprobat  taxele lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ștefan Vodă și filialele acestora, pentru anul de studii 2021-2022; s-a aprobat casarea unor mijloace fixe uzate, precum și componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ştefan Vodă.

Pe marginea fiecărei chestiuni discutate din ordinea de zi, au fost aprobate deciziile respective.

La compartimentul ,,Diverse,, președintele raionului Vasile Maxim, a informat consilierii despre două adresări primite în adresa Consiliului raional: una din partea IGSU, prin care s-a atenționat asupra sporirii numărului de incendii și consecințele acestora în perioada sezonului rece. În context, s-a recomandat precăutarea de către autoritate a surselor financiare pentru procurarea detectoarelor de fum pentru instituțiile și familiile social-vulnerabile, cu instalarea ulterioară de către angajații IGSU gratis. Domnul președinte a propus ca întrebarea în cauză să fie pregătită și examinată în ședința următoare a Consiliului raional.

O altă adresare a venit din partea Societății Ecologice ,,Biotica,, prin care s-a propus instalarea din contul Consiliului raional a camerelor de luat vederi la punctul de vizualizare a naturii din s.Talmaza. Reieșind din posibilitățile financiare restrânse ale autorității, propunerea  nu a fost susținută.