Noutăți

Sedința ordinară a Consiliului raional

   În ziua de 05 august 2021 a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional, prezidată de către dna Olga Ceapchi (consilier PP,,Platforma Demnitate și Adevăr,,).

  Conform ordinei de zi, au fost discutate 15 chestiuni, dintre care: corelarea bugetului raional pentru anul curent și alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a Consiliului raional; aprobarea Regulamentului de funcționare a direcției economie și atragerea investițiilor, Regulamentului Comisiei raionale privind ajutoarele umanitare; semnarea unui acord de colaborare; casarea unor mijloace fixe; organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), toamna 2021 – iarna 2022 a recruților născuți în anii 1994 /II jumătate/-2003; la dizolvare prin lichidare a școlii auxiliare-internat din s. Popeasca; darea în locațiune a unui spațiu; inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a raionului Ștefan Vodă; trecerea școlilor de arte ,,Maria Bieșu,, din or.Ștefan Vodă și s.Olănești în subordinea totală a direcției generale educație.

   Pe marginea chestiunilor discutate s-au aprobat deciziile respective.

  Proiectul de decizie cu privire la dizolvare prin lichidare a școlii auxiliare-internat din s.Popeasca nu a fost susținut. Consilierii au convenit de a fi cercetată chestiunea dată suplimentar, inclusiv cu discutarea acesteia cu reprezentanții ministerului de resort.