Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional

La data de 09 iunie 2021 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional, prezidată de către consilierul Alexandru Chițu (PP,,Democrația Acasă,,).

Una din chestiuile discutate a fost aprobarea deciziei cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare între județul Suceava și raionul Ștefan Vodă, care urmează a fi semnat de către președinții celor două unități administrativ-teritoriale în a doua jumătate a lunii curente. O altă decizie  de mare importanță pentru raion se referă la inițierea și implementarea unui proiect „Reparația capitală a blocului'(B) din cadrul Instituliei Medico-Sanitare publice Spitalul raional Ștefan Vodă, în care sunt amplasate secția consultativă, maternitatea, secția obstetrico-ginecologică și laboratorul, cu efectuarea lucrărilor de termoizolare a pereților, construcția acoperișului șarpantă și reparația capitală pe interior cu replanaficarea încăperilor,, cu un cost estimativ de 16 milioane lei (MD). Proiectul va fi finanțat de Consiliul județean Brașov (România), aferent Acordului de Cooperare și Înfrățire  între raionul Ștefan Vodă (Republica Moldova) și județul Brașov (România), adoptat prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr.416 din 03 noiembrie 2016. Cu o parte financiară va contribui și Consiliul raional Ștefan Vodă.

La fel, în cadrul ședinței a fost discutată chestiunea cu privire la inițierea procedurii de elaborare a proiectului tehnic de reparație cu replanificare unui spațiu pentru reamplasarea arhivei raionului Ștefan Vodă, a fost instituită Comisia raionului Ștefan Vodă pentru protecţia drepturilor omului și a fost numită în funcție șefa direcției agricultură și alimentație. Pe marginea chestiunilor discutate s-au aprobat deciziile respective.