Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional

La 21 ianuarie curent, la școala de arte „M. Bieșu” a avut loc ședința Consiliului raional. După ce a fost onorat Drapelul de Stat, Vasile Maxim, președintele raionului, a felicitat consilierii care au sărbătorit ziua de naștere în perioada între ședințele forului raional.

Ședința a fost prezidată de către consilierul Trofim Grosu exponent al fracțiunii PSRM. Deoarece chestiunile incluse în ordinea de zi au fost examinate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate și au primit aviz pozitiv, raportorii au prezentat proiectele de decizii foarte succint, punând accentul pe momentele principale.

La finele ședinței, la „Diverse”, Vasile Maxim, președintele raionului, a informat consilierii despre proiectul investițional de dezvoltare regională „Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari” și proiectul cu privire la transformarea taberei de odihnă „Dumbrava” în obiect turistic. Proiectul prevede gazificarea taberei, construcția piscinei, drumului de acces. Din motive obiective, până la 17 februarie, data-limită pentru a doua etapă de prezentare a proiectului la ADR Sud, documentația necesară nu va fi gata. În pofida acestui fapt, lucrul pentru elaborarea proiectelor tehnice etc. va fi prelungit în vederea atragerii altor investiții.

Aurica Cebotari, șefa Direcției generale asistența socială și protecția familiei, a venit în fața consilierilor cu unele precizări referitor la cazul familiei Tcacenco Tatiana și Mancoș Serghei abordat în cadrul emisiunilor „Vorbește Moldova”. Prin urmare, șeful DGASPF a demonstrat aducând fapte concrete că pe parcursul mai multor ani s-au respectat, conform legislației, toate obligațiile față de această familie cu 6 copii. „Ne pare rău că nu s-au consolidat eforturile la nivel raional, nu au fost inițiate discuții, dar s-a urmărit (cu implicarea consilierului raional – V.G.) defăimarea autorității DGASPF, a Consiliului raional Ștefan Vodă, a cărui subdiviziune suntem”, a menționat Aurica Cebotari.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”