Noutăți

Ședința extraordinară a Comisiei raionale pentru situații excepționale

     În contextul avertizării meteorologice a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, precum că, pe 11-12 februarie, vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu trecere în ninsoare, izolat ninsori puternice (grosimea stratului de zăpadă va crește cu 5-10 cm). În legătură cu pătrunderea maselor de aer rece de origine arctică, în perioada 12-17 februarie, temperatura aerului noaptea treptat va scădea de la -8..-13°C până la -14..-19°C, spre sfârșitul perioadei la nord până la -20..-22°C, iar ziua va scădea până la -8..-13°C. Pe 12-13 februarie, vântul va prezenta intensificări de până la 17-22 m/s, pe drumuri se va semnala ghețuș, în vederea sporirii capacității de reacție, răspuns și control în cazul declanșării fenomenelor meteorologice de excepţie, situațiilor de urgență și excepționale, astăzi – 11 februarie, la indicația dlui  Vasile Maxim, președintele raionului și președinte al  Comisiei raionale pentru situații excepționale (CRSE), a avut loc ședința extraordinară a CRSE.

  În cadrul ședinței, dl Oleg Topor, șef al SSE Ștefan Vodă, a venit cu o amplă prezentare și a propus spre aprobare Procedura de acțiune a Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Ștefan Vodă în caz de pericol sau declanşare a ninsorilor puternice şi/sau a viscolului puternic, care prevede stabilirea unui set unitar de activităţi, în vederea desfăşurării acţiunilor de prevenire, intervenţie şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, desfăşurate de către: Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Ștefan Vodă; Punctul teritorial de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Ștefan Vodă; Secția situaţii excepţionale Ștefan Vodă a Direcției regionale situații excepționale Căușeni a IGSU a MAI; Serviciile protecţiei civile a raionului Ștefan Vodă; Primăria oraşului, satelor (comunelor); alte instituţii.

     În acest sens s-au stabilit măsurile întreprinse pentru gestionarea  lichidării consecinţelor căderilor masive de zăpadă şi viscolelor, responsabilitățile instituțiilor care urmează să ulitizeze procedura. Totodată:

  • s-au elaborat schemele de flux informațional pentru organizarea procesului de înștiințare, precum și a procesului de acumulare și transmitere a informațiilor privind consecințele;
  • s-au trecut în revistă persoanelor fizice și agenții economici,  care dispun de tehnică inginerească și pot fi antrenați suplimentar la lucrări de deszăpezire,
  • s-a elaborat lista persoanelor fizice și agenților economici, care dispun de surse autonome mobile de alimentare cu energie electrică, posibile de a fi antrenate în caz de deconectare a energiei electrice la instituțiile de importanță vitală amplasate pe teritoriul raionului;
  • s-a efectuat repartizarea forțelelor și mijloacelor pe sectoarele de drum cu risc sporit de înzăpezire și blocare a circulației în caz de ninsori puternice și/sau viscol;
  • s-au identificat locurile posibile de cazare a populației în caz de blocare a mijloacelor de transport;
  • s-a elaborat ordinea de repartizare a forțelor și miloacelor pentru desfășurarea lucrărilor de intervenție în caz de ninsori abundente;
  • a fost format Grupul de operații în cadrul Grupului de operații în cadrul Punctului teritorial de dirijare situații excepționale al CSE, pentru gestionarea situației operative create în urma ninsorilor abundente;
  • s-a întocmit lista instituțiilor de importanță vitală, amplasate pe teritoriul raionului Ștefan Vodă, la care este necesar de minținut/restabilit primordial funcționarea stabilă

Aferent, celor discutate, a fost aprobată Hotărârea CRSE Ștefan Vodă (se atașează) și s-a decis prezentarea membrilor Grupului de operații al PTDSE la orele 24:00, 11 februarie, în incinta Consiliului raional.

                   Lia Banari, șef Serviciul protocol și relații cu publicul, DAP