Noutăți

Ședința extraodrindară a Consiliului raional

La 14 mai (2021) în incinta școlii de arte ,,Maria Bieșu,, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă.

În calitate de președinte, ședința a fost condusă de către dl consilier Andrei Carauș.

Conform ordinei de zi, în discuție au fost puse nouă chestiuni, pe marginea cărora s-au adoptat hotărârile respective.