Noutăți

Ședința echipei multidisciplinare din cadrul Serviciului „Asistența personală”

La 13 decembrie 2018, s-a desfășurat ședința Echipei multidisciplinare din cadrul Serviciului „Asistența personală” a Direcției asistență socială și protecția familiei având la ordinea de zi două chestiuni: cu privire la examinarea dosarelor solicitanţilor de serviciu „Asistența personală” și totalizarea activității echipei multidisciplinare din cadrul Serviciului „Asistența personală” pentru anul 2018.

În discuție a fost pusă o unitate de asistent personal disponibilă. În lista de așteptare sunt înregistrate 56 dosare depuse de solicitanți din localitățile raionului. Membrii comisiei multidisciplinare au examinat minuțios toate dosarele depuse. S-a luat în considerație aspectul social a familiilor din care fac parte solicitanții, condițiile de trai, componența familiei, situația ei economică și nivelul capacității funcționale a solicitanților. După numeroase discuții contradictorii a fost selectat beneficiarul din s. Răscăieți.

Pe parcursul anului 2018 echipa multidisciplinară din cadrul Serviciului a organizat și desfășurat 6 ședințe, la care s-au discutat și analizat 78 de dosare a solicitanților la Serviciul asistența personală. Au fost admise 13 persoane cu grad sever de dizabilitate care au întrunit criteriile de eligibilitate, dintre care 6 copii și 7 persoane mature. Din diferite motive, ca deces, refuz, schimbarea locului de trai, 7 cazuri au fost închise. Cu scopul evaluării eligibilității și necesităților solicitanților la Serviciu, membrii echipei multidisciplinare au efectuat 8 deplasări în teritoriu la 21 de persoane cu dizabilități severe din localitățile Palanca, Crocmaz, Olănești, Răscăieți, Talmaza, Slobozia, Ștefănești și Volintiri.

Astfel putem concluziona că, pe parcursul anului 2018, activitatea echipei multidisciplinare din cadrul serviciului asistența personală a fost satisfăcătoare, respectându-se prevederile actelor normative în vigoare şi anume a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală”.

 Angela ȚURCAN, șef, Serviciu „Asistență personală”