Noutăți

Ședința directorilor adjuncți educație

La 15 mai 2018, în incinta Direcției Generale Educație Ștefan Vodă s-a desfășurat  ședința ordinară a directorilor adjuncți educație. S-au examinat rezultatele activităților educaționale raionale, s-au  elaborat propuneri privind  activitățile raionale extrașcolare și  extracurriculare  pentru anul de studii 2018-2019. Cei prezenți au lucrat în grupuri,  au  elaborat analiza SWOT a activității Direcției Generale Educație Ștefan Vodă, directorilor adjuncți educație. Prin urmare, au fost menționate  punctele forte:  pregătirea și desfășurarea  activităților  în concordanță cu valorile locale, naționale; potențialul înalt  al profesorilor  și elevilor; acțiuni  de voluntariat; acțiuni ce promovează multiculturalitatea. Au fost scoase la iveală și  punctele slabe: scăderea interesului pentru unele activități raionale desfășurate; numărul  excesiv de activități educaționale propuse  din partea MECC; lipsa aparatajului tehnic necesar; lipsa specialiștilor în domeniul  artei.

Grupurile au elaborat un set de propuneri pentru îmbunătățirea activității educative în anul 2018-2019.

 Svetlana GUZGAN, specialist principal, metodist DGE