Noutăți

Ședință deosebită a Consiliului Tripartit la Ștefan Vodă

Recent Direcția Ocupara  Forței de Muncă Ștefan Vodă, a desfășurat ședința Consiliului Tripartit, la care au participat membrii consiliului și specialiștii direcției OFM. Ca invitat a fost administratoarea frizeriei ,, Doina,,- deținătoarea premiului ,,Cel mai bun angajator al anului 2020,, la nominalizarea ,,Angajator care a implimentat măsuri active de ocupare a forței de muncă,, la categoria,,Stagii profesionale,, – dna.Rita Pănzaru.

Ședința a fost deschisă de vice-președintele raionului dna Valentina Barbei (care este și președinta Consiliului Tripartit), după care  șefa DOFM, dna Ludmila Melnicenco a  înmînat Diploma de Onoare a ANOFM și Trofeul ,,Cel mai bun angajator al anului,,. Deținătoarea trofeului a povestit despre colaborarea interesantă cu DOFM, realizările din 2020 și  speranțele de viitor.

La ședință a fost prezentat raportul de totalizare a activității DOFM în anul 2020, problemele și dificulțățile întîmpinate. Discuții interesante au fost în jurul  măsurilor de subvenționare pentru crearea  locurilor de muncă acordate angajatorilor  cît și șomerilor pentru inițierea unei afaceri.

Cei prezenți au fost informați despre noile modificări  ale  Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, care au întrat în vigoare  la 07.02.2021 (conform Legii 137/2020 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial, 2020.nr.199-204, art.414)

Printre modificările operate la Legea 105/2018 este și cea de la art.20 alin.(5) conform căreia persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa pentru înregistrarea cu statut de șomer la orișicare subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă, indiferent de domiciliu sau reședință;

– art.21,alin.(1)lit.p – au dreptul să depună repetat cerere pentru înregistrarea cu statut de șomer doar după expirarea a 3 luni de la data scoaterii din evidență( recent erau 6 luni)

– art.33. Instruirea la locul de muncă în cadrul unității – al.(1)- era prevăzut doar pentru persoanele fără profesie- acum pot beneficia și cei ce dețin o profesie care nu este solicitată pe piața muncii

– art.41 Stimularea mobilitășii forței de muncă  – a fost scoasă indemnizația unică de instalare  pentru cei ce se angajau la lucru în altă localitate și își schimbau domiciliu, acum se va achita doar indemnizația unică de încadrare egală cu un salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

La finele întrunirii cei prezenți au vizionat filmul video despre premierea angajaților.

                            Direcția Ocuparea  Forței de Muncă Ștefan Vodă