Noutăți

Ședința de lucru lărgită a funcționarilor publici

La ordinea de zi a ședinței de lucru a conducătorilor direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional și celor desconcentrate și descentralizate în teritoriu, care a avut loc la 22 aprilie curent, au fost puse chestiunile cu privire la pregătirea către sărbătorile de Paști și 9 Mai, la salubrizare și ordinul Ministerului Educație, Cultură și Cercetare.

Dna Aliona Muntean, șefa secției administrație publică, a raportat președintelui raionului, dlui Iurie Moiseev, că toate sarcinile trasate la ședința precedentă au fost îndeplinite de către conducătorii subdiviziunilor.

Conducătorii instituțiilor și serviciilor activitatea cărora este importantă pentru populație oricând – e vorba de medicină, asistența socială, Inspectoratul de poliție, Poliția de frontieră, Secția situații excepționale – au informat despre măsurile care se întreprind pentru a asigura buna lor funcționare pe parcursul sărbătorilor.

Dl Moiseev a îndemnat funcționarii publici să se implice cât mai activ în lucrările de salubrizare pentru a întâlni sfintele sărbători în curățenie la propriu și figurat – cu sufletul împăcat. Obiectul numărul unu de rang raional este monumentul de pe înălțimea Lomachin care trebuie să fie adus în ordine, a menționat președintele raionului.

Dna Raisa Burduja, șefa Direcției generale educație, a informat prezența că conducătorii tuturor instituțiilor de învățământ au primit ordinul DGE în care este stipulat că nu se permite colectarea sau favorizarea acţiunilor de colectare a fondurilor materiale sau băneşti de la orice persoană fizică ori juridică, în legătură cu examenul de bacalaureat. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea acestora sunt asigurate din bugetul de stat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 391 din 28 mai 2014, „Cu privire la acţiunile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a nivelurilor de învăţământ”.

În context, dl Moiseev a preîntâmpinat: dacă vor fi identificate cazurile de colectare a banilor, persoanele responsabile riscă să fie demiși din funcție.

Dl Andrei Trofimov a atenționat prezența în legătură cu faptul că în perioada sărbătorilor, când oamenii se află la slujbă în biserici sau în cimitire, numărul furturilor din gospodării și apartamente se majorează. În context, trebuie de luat toate măsurile de precauție pentru a proteja bunurile.

Dna Galina Verebceanu, șef interimar al Direcţiei deservire fiscală Ștefan Vodă a avertizat pe acei prezenți la ședință că termenul limită pentru depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice este 2 mai 2019. Direcția va lucra în regim prelungit pentru a deservi cetățenii raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „PRIER”