Noutăți

Ședința de lucru la DASPF

La data de 16 iunie 2016 în incinta direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei s-a organizat o masă rotundă cu supervizorii şi asistenţii sociali comunitari cu tema „Procedura de completare a documentelor privind supervizarea”. Au fost prezenţi dna Viorica Nastasiu, șef DASPF, dna Rodica Verebcean, șef serviciu asistenţă comunitară, dna Ana Puşcă, supervizor, şi asistenţii sociali. După cuvântul de salut dna Viorica Nastasiu a intervenit cu informaţii, consultări şi întrebări faţă de asistenţii sociali. Şef serviciu asistenţă comunitară a explicat asistenţilor sociali procedura de completare a documentelor privind supervizarea. Au fost discutate problemele apărute ce țin de activitatea de zi cu zi. Dna Rodica Verebcean a dat răspunsuri competente la toate întrebările vizavi de tema pusă în discuție, explicând toate nuanțele și particularitățile care sunt importante la luarea deciziilor. La finele seminarului fiecare asistent social a îndeplinit un chestionar cu tematica menţionată mai sus.

Maia OSIPOV, specialist DASPF

P6160298