Noutăți

Ședința de lucru cu managerii școlari

Pe data de 20 decembrie 2017  în sala de ședințe a Direcției Generale Educație s-a desfășurat ședința de lucru cu managerii instituțiilor de învățământ din raion.

La ședință a participat președintele raionului dl Nicolae Molozea, vicepreședintele raionului dl Vasile Gherman, colaboratorii DGE, specialiști de la SSE, președintele  CR a sindicatelor.

Discutate au fost mai multe chestiuni.

Președintele raionului a pus acentul pe executarea bugetului pentru anul 2017, utilizarea surselor financiare alocate pentru anul 2018;

activitatea  instituțiilor;

desfășurarea adunărilor de dare de seamă;

 • Situația financiară a ,,școlilor mici”.

În fața conducătorilor a fost pusă  sarcina de a examina necesitățile pentru 2018 la componenta dotări, procurări, reparații.

Dl V.Gherman s-a expus vis-a –vis de asigurarea securității  vieții și sănătății elevilor pe parcursul perioadei de vacanță; asigurarea edificiilor instituțiilor, menținerea ordinei.

Dl E.Grigoriev a vorbit despre:

 • măsurile ce necesită să fie întreprinse în perioada desfășurării activitățiilor la Pomul de Crăciun și în perioada vacanței.

Dna Raisa Burduja a atenționat managerii școlari asupra mai multor probleme:

 • Asigurarea executării articolului 13 al Codului Educației;
 • Organizarea alimentației;
 • Completarea bazei de date;
 • Asigurarea instituțiilor cu cadre în scopul realizării planului-cadru;
 • Desfășurarea procesului de atestare;
 • Desfășurarea concursului raional ,,Pedagogul anului”.

Dna G.Iuraș a vorbit despre:

 • Prezentarea rapoartelor semestreale;
 • Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare și raionale;
 • Dotarea instituțiilor cu reactive chimice.

Dl V. Sînchetru a relatat despre:

 • Modificările la Codul Muncii;
 • Încheierea contractelor colective de muncă;

Dna I.Ciobanu a vorbit despre:

 • Introducerea notelor semestreale în sistemul SIME;

În fața managerilor au mai vorbit E.Tudorean, Z.Pînzari, specialiști, SMCFPC.

Conducătorii au înaintat conducerii raionului, DGE și unele propuneri, întrebări.