Noutăți

Ședința de lucru cu managerii IET

La 28 mai curent, în sala de ședințe a DGE, responsabilul serviciului preșcolar, N. Chioru, conform Planului de activitate al DGE, a întrunit managerii instituțiilor de educație timpurie într-o ședință de lucru, unde au fost abordate următoarele subiecte:

*Rezultatele monitorizărilor în perioada ianuarie-aprilie. Recomandări metodice.

*Încheierea procesului de atestare: conferirea și confirmarea gradelor didactice și manageriale.

*Monitorizarea gradului de pregătire a copiilor pentru școală. Prezentarea rezultatelor evaluării.

*Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I. Continuitate grădiniță-școală. Incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale.

*Alimentația copiilor pentru I trimestru. Respectarea normelor financiare și naturale.

*Încheierea ciclului de formări prin intermediul CIDDC. Oferte pentru anul viitor de studii.

*Prezentarea Rapoartelor către sfârșitul anului de studii.

*Perioada estivală. Plan de activități cu copiii.

*Chestiuni curente.