Noutăți

Ședința de lucru a serviciului „Asistență personală”

Recent, în incinta Consiliului raional DASPF a desfășurat ședința de lucru a serviciului „Asistență personală” sub genericul „Totalurile activității serviciului pentru I jumătate a anului 2016. Unități de competență specifice ocupației”.

La această întrunire au fost prezenți dl Nicolai Molozea, președintele raionului, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dna Elena Bacalu, deputat al Parlamentului Republicii Moldova, dna Viorica Nastasiu, șefa DASPF, specialiștii direcției și 48 asistenți personali.

Președintele raionului a salutat asistenții personali și le-a mulțumit pentru responsabilitate și mărinimie de care dau dovadă. Acest serviciu, foarte important atât pentru acei suferinzi de diferite vârste cât și pentru îngrijitorii lor, a fost implementat cu susținerea financiară a Consiliului raional. Conducerea raionului cunoaște că necesitățile sunt cu mult mai mari, însă în prezent nu există posibilități financiare pentru extinderea serviciului, la momentul oportun acest lucru va fi făcut.

Participanții seminarului au adresat deputatului Elena Bacalu întrebări cu privire la problemele cu care se confruntă de zi cu zi în activitatea lor. Asistentul personal din or. Ștefan Vodă dl Filip Mazgras a propus să fie înființat în localitate un centru de reabilitare pentru maturi cu dizabilități, deoarece e foarte greu de transportat bolnavii la centrele de reabilitare din Chișinău. Dna Angela Barburas și-a expus doleanța cu privire la deschiderea unei grupe de pregătire profesională a tinerilor cu dizabilități. Mama beneficiarului serviciului asistență personală Grinco Chiril dna Ludmila Grinco a fost indignată de faptul că părinților copiilor invalizi cu vârsta mai mare de 5 ani nu li se plătește concediu medical. Deputatul Elena Bacalu a dat asigurări că va informa instanțele abilitate despre problemele și propunerile făcute întru căutarea căilor de soluționare.

Dna Viorica Nastasiu a menționat că la moment 90 de persoane cu grad sever de dizabilitate din localitățile raionului au depus cereri pentru a fi incluși în serviciul asistență personală, însă din cauza lipsei de finanțe aceasta nu este posibil. Elena Bacalu a comunicat că solicitanții cu grad sever care necesită să fie îngrijiți de alte persoane într-o perioadă de 2-3 ani vor fi acceptați în serviciu.

În continuare șefa serviciului „Asistență personală” a prezentat raportul de activitate a serviciului pe prima jumătate a anului 2016, menționând reușitele în activitatea asistenților personali și unele lacune asupra cărora mai trebuie de lucrat. Asistenții personali care au lucrat activ în cadrul seminarului demonstrând competența lor profesională au concluzionat că seminarul de perfecționare continuă organizat corespunde nevoilor de pregătire profesională.

Angela ȚURCAN, șefa serviciului asistență personală

P8240365P8240366