Noutăți

Ședința de lucru a serviciilor desconcentrate

Șefii serviciilor descentralizate și desconcentrate în teritoriu la data de 3 iunie s-au întrunit în ședință de lucru, prezidată de către dl Vitalie Rusanovschi, șef adjunct al Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat.

Dl Rusanovschi a prezentat în fața colegilor planul consolidat de activitate a serviciilor desconcentrate, care are tangențe cu activitatea direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional, accentul fiind pus pe colaborare reciprocă. După discuții pe marginea planului și expunerea părerilor și propunerilor documentul a fost aprobat.

Șefii serviciilor au raportat succint despre activitatea subdiviziunilor subordonate în perioada precedentă, oprindu-se pe indicatorii de bază. O altă chestiune de la ordinea de zi a făcut claritate în termenii aprobați de Cancelarie și forma de raportare pentru semestru I anului curent.

La diverse s-au discutat două proiecte: strategia de reformare a administrației publice și Legea reprezentantului guvernului în teritoriu.