Noutăți

Ședința de lucru a managerilor școlari

Ședința de lucru a managerilor instituțiilor de învățământ din raion s-a desfășurat la 2 mai curent, în incinta direcției generale de învățământ. N-a lipsit de la această întrunire dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, responsabil pentru sfera socială.

Dna Burduja a prezentat colegilor pe dna Maria Bacalu, directorul nou al IP LT „B. P. Hașdeu” s. Olănești, numită în funcție prin concurs. În programul de activitate dna Bacalu a stipulat sarcina principală a conducerii instituției – menținerea statutului de liceu.

Ca de obicei, agenda de lucru a ședinței a fost suprasolicitată, fiind puse în discuție 15 chestiuni. Dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, întâi de toate a abordat chestiunea ce ține de pregătirea către examenele de absolvire a tuturor nivelelor de învățământ – primare, gimnaziale și liceale. O atenție deosebită a fost acordată organizării examenelor pentru elevi cu cerințe educaționale speciale. Dacă va fi necesar, vor fi organizate examenele la domiciliu. Urmează să fie pregătite dosarele elevilor care vor fi examinați în condiții speciale. În context, dna Emilia Tudorean, specialist DGE, a menționat că nu toate testele elaborate corespund cerințelor curriculare. Elevii cu diferite grade de dizabilitate au capacități și abilități diverse, prin urmare testele trebuie să fie individualizate după caz.

Dna Burduja a specificat că tot ce este necesar, în plan material, pentru buna desfășurare a examenelor este în centrul atenției a direcției. Astfel, instituțiile vor primi rechizite, benzină pentru transportarea elevilor și cadrelor didactice etc. Directorii au semnat ordinul cu privire la interzicerea acţiunilor de colectare a fondurilor materiale sau băneşti de la orice persoană fizică ori juridică, în legătură cu examenul de bacalaureat. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea acestora sunt asigurate din bugetul de stat. Dl Gherman a atenționat prezența: conducătorii instituțiilor de învățământ poartă toată răspunderea în cazul încălcării ordinului DGE. Fiecare profesor și părinte, prin iscălitură, trebuie să confirme faptul ca a fost informat despre ordinul DGE.

Un subiect important este odihna de vară și întremarea sănătății elevilor în tabăra „Dumbrava”. Directorii au fost informați despre numărul elevilor din instituție care vor primi bilete gratuite alocate de Consiliul raional. Din 360 de bilete 250 sunt compensate la o 100 de procente, 90 – parțial, cu 30 de procente, și sunt preconizate pentru copii părinții cărora lucrează în sfera bugetară. Rămâne viabilă oferta Consiliului raional pentru primării: la două bilete procurate se adaugă unul gratuit din contul bugetului raional. În anul curent deja două consilii locale au luat decizia de a procura bilete pentru copiii satului – 10 la Volintiri și 15 la Slobozia. Biletele gratuite la tabără vor fi înmânate la careul solemn la finele anului de învățământ, astfel toate dosarele trebuie să fie prezentate la DGE până la 25 mai.

Dna Burduja a îndemnat managerii să se implice mai activ în diverse proiecte aducând exemplul gimnaziului s. Cioburciu care a câștigat un proiect în sumă de 665 mii lei pentru reparația capitală a blocului alimentar. La acest capitol sunt și alte exemple demne de urmat.

În continuare au fost abordate chestiuni ce țin de formarea profesională a cadrelor didactice, implementarea corectă a metodologiilor și instrucțiunilor noi etc.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”