Noutăți

Ședința de lucru a managerilor școlari

Conform planului de activitate, la 9 octombrie curent, la DGE s-a desfășurat ședința de lucru cu managerii școlari. La această întrunire prezidată de către dna Raisa Burduja, șefa DGE, au participat specialiștii direcției și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului pe probleme sociale. În discuție au fost puse 22 de chestiuni de ordin organizatoric și metodic.

Despre implementarea curriculei, formări la disciplinele școlare, atestarea cadrelor didactice, desfășurarea concursului „Pedagogul anului 2020” și desfășurarea campaniei „Vorbește cu UE” a vorbit dna Valentina Sînchetru, șefa centului metodic.

Dna Ludmila Iapără, șef interimar SAP, s-a referit la activitatea centrelor de resurse, elaborarea și prezentarea la SAP a planurilor educaționale individualizate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Incluziunea socială a copiilor cu dizabilități prin diferite forme este obligatorie atât pentru instituțiile educaționale cât și pentru părinți. Dacă părinții refuză ca copilul lor aflat în situație gravă de sănătate să meargă la școală, atunci acest refuz trebuie să fie argumentat și documentat în scris, a accentuat dna Iapără.

Dna Svetlana Guzgan, specialist principal DGE, a informat prezența despre ședința Consiliului raional al elevilor unde a fost întocmit planul de activitate pentru anul școlar 2019-2020. Elevii au evidențiat mai multe probleme, cea mai importantă, după părerea lor, fiind problema violenței fizice și psihologice între elev-elev, elev-pedagog, părinte-copil. Din păcate, multiplele măsuri educative și de informare n-au efectul dorit, au menționat mai mulți vorbitori, aducând exemple concrete din instituțiile conduse. Pe toate cazurile de violență depistate trebuie de luat măsuri de rigoare cu implicarea tuturor factorilor de decizie, au subliniat dna Burduja și dl Gherman. Toate plângerile din partea părinților sau elevilor este necesar de examinat cu mare prudență.

În contextul campaniei electorale, dna Burduja a preîntâmpinat că nu se permite folosirea copiilor (fotografierea sau filmarea lor) în interesul politic al partidelor care vin în școli cu diferite donații.

Este strict interzisă implicarea profesorilor sau conducerii instituțiilor de învățământ în activitatea asociațiilor părintești, a accentuat dna Burduja. Părinții care nu sunt membri acestor asociații, nici copiii lor nu pot fi marginalizați. Dna Burduja a adus exemple concrete de discriminare a elevilor depistate în alte raioane a țării. Astfel, unui elev nu s-au dat manualele din cauza că părinții n-au plătit cotizația. Manualele se repartizează tuturor copiilor gratis! Orice colectare a banilor de către pedagogi este interzisă, a reiterat șefa DGE.

În centrul atenției a fost activitatea instituțiilor în perioada rece a anului. Este important de pregătit pachetele de documente necesare pentru sezonul rece, de verificat la timp toate instalațiile de care depinde încălzirea instituțiilor. Fiecare manager trebuie să țină cont de sursele financiare disponibile pentru a nu face supracheltuieli la încălzire, a avertizat dna Burduja.

Dl Gherman a informat prezența că la ședința Consiliului raional din 19 septembrie au fost repartizate surse financiare după stricta necesitate, de celelalte demersuri din partea instituțiilor se va ținea cont la formarea bugetului raional pentru anul 2020. Totul depinde de ce surse financiare va dispune raionul, a accentuat vicepreședintele raionului. Deoarece situația se va schimba după alegerile locale, dl Gherman s-a folosit de moment pentru a mulțumi conducerii și specialiștilor DGE, managerilor școlari pentru înțelegere și conlucrare rodnică pe parcursul întregului mandat.

La ședință au fost abordate și alte probleme soluționarea cărora țin de competența managerilor școlari.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”