Noutăți

Ședința de bilanț a serviciului social „Asistența personală”

În cadrul adunărilor de bilanţ în structurile Consiliului raional, la 23 ianuarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional, s-a desfășurat ședința angajaților serviciului „Asistența personală”. Decizia de a desfășura adunări cu angajații fiecărui serviciu social în parte aparține dnei Aurica Cebotari, șefa direcției asistență socială și protecția familiei, și dlui Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, deoarece fiecare serviciu are scopul și specificul său, probleme și metode de lucru diferite. Dacă în DASPF sunt angajați 218 de persoane, atunci „familia” asistenților personali e mai mică – la moment în raion activează 52 de oameni. În cerc mai strâns discuția e mai sinceră, mai constructivă, apare posibilitatea de a cunoaște mai profund realitatea pentru a întreprinde măsuri necesare spre binele comun al beneficiarilor și angajaților.

Evident, alături de asistenții personali în aceasta zi au fost și conducătorii sus menționați. Dna Angela Țurcan, șefa serviciului „Asistență personală”, a prezentat un raport amplu despre activitatea serviciului în anul 2017, totodată menționând faptul că în anul 2014 acest serviciul social a fost instituit de Consiliul raional și a început activitatea, dispunând de 40 de unități. Pe parcursul a patru ani de servicii și îngrijire au beneficiat 69 de persoane cu dizabilități severe, în perioada de raportare – 58 de beneficiari cu vârste cuprinse între 6 și 79 de ani, 50 de procente de gen masculin și 50 de procente de gen feminin. Serviciu este extrem de important pentru populația raionului, acest fapt confirmă și lista de așteptare cu 80 de dosare.

Gama intervențiilor înregistrate pe parcursul anului de către serviciu este vastă: evaluări inițiale ale potențialelor beneficiari (13), evaluări complexe celor admiși în serviciu (9), elaborarea planului individualizat de asistență (10), acordarea serviciilor în conformitate cu planurile individualizate (58). O atenție sporită a fost acordată instruirii angajaților, fiind desfășurate ședințe colective (16) cu temele „Organizarea și funcționarea serviciului AP, proceduri, instrumente de lucru și modele de documente” (instruire inițială), „Asistența și îngrijire a persoanelor cu dizabilități severe în vederea favorizării independenții și integrării lor în societate” (instruire continuă), și ședințe individuale (83). Au fost reevaluate și închise 6 cazuri de management, motivul fiind trist – decesul beneficiarilor, iar unul – din cauza neîntrunirii criteriilor de eligibilitate pentru serviciu. În prima lună a anului curent au fost incluse în serviciu 2 persoane care au așteptat această clipă 4 ani…

Dna Țurcan a numit asistenții personali care merită să fie apreciați pentru muncă depusă cu responsabilitate înaltă, cu străduință și mult suflet: Valentina Dorobeț din Slobozia, Natalia Luchin și Nelea Luchin din Carahasani, Nadejda Deliu din Antonești, Viorica Grosu, Larisa Culea, Ludmila Bojonca, Elena Popescu, Lidia Florea, Elena Țânțari din Copceac, Filip Mazgras, Nadejda Gutovschi din Carahasani, Svetlana Ungureanu. Spre regret, pe lângă realizările frumoase mai sunt și neajunsuri, deoarece unii au uitat că sunt salarizați și angajați în cadrul DASPF, nu-și îndeplinesc obligațiunile conform fișei de post și contractului de muncă, nu prezintă la timp fișele de evidență a serviciilor prestate.

Printre sarcinile trasate pentru anul 2018 pe prim plan este monitorizarea și evaluarea activității asistenților personali pentru a spori calitatea serviciilor prestate.

Dl Vasile Gherman în luarea sa de cuvânt a mulțumit celor care fac față cerințelor impuse de funcție, îngrijind apropiații țintuiți la pat. Este o muncă zilnică foarte grea, însă necesară oamenilor dragi. Totodată vicepreședintele raionului a cerut cu insistență ca toți asistenții personali să aibă o atitudine responsabilă față de beneficiari, să presteze servicii calitative, altfel riscă să fie eliberați din lucru – nimeni nu va tolera iresponsabilitatea, neonorarea obligațiunilor de serviciu. Dl Gherman a subliniat că conducerea raionului va face tot posibilul pentru a mări numărul asistenților personali din contul bugetului raional, pentru că serviciul este extrem de important și solicitat de cetățeni aflați în situație grea de viață.

Deși salariul asistenților personali este destul de modest (apropo, salariul va fi ridicat cu 10 procente, începând cu 1 ianuarie 2018), îngrijitorii care dispun și de pachetul social – polița de asigurare medicală, concediu plătit, defalcări în fondul social – sunt mulțumiți de existența acestui serviciu. Pe măsura posibilităților beneficiarilor li se repartizează scutece, absorbante, obiecte de igienă personală etc. Totodată există o problemă dureroasă – persoanele țintuite la pat au nevoie de 2-3 scutece pe zi, procurarea cărora costă bani mulți. Oamenii au solicitat să fie găsită o soluție potrivită pentru a avea posibilitatea de a procura scutece la un preț mai redus.

Accesul persoanelor cu dizabilități în policlinica raională este limitat din cauza rampei incomode pentru cărucioare, au atras atenția asistenții personali. A fost cerută o informație cu privire la serviciile stomatologice de urgență – au dreptul persoanele cu dizabilități severe la înlesniri atunci când trebuie de scos un dinte?

Toate problemele vor fi examinate la nivel de DASPF și conducerii raionului, unele fiind rezolvate pozitiv, a promis dna Aurica Cebotari. Dumneaei a chemat toți angajații la o conlucrare rodnică și benefică pentru beneficiari, asistenții personali și DASPF. Prin concluzie: ședința a fost constructivă, angajații DASPF având posibilitatea să-și exprime mulțumirea, să-și spună durerea și doleanțele, să comunice direct cu conducătorii cointeresați ca serviciu să fie dezvoltat în interesul cetățenilor.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”