Noutăți

Ședința de bilanț a DAA

În contextul dărilor de seamă anuale, la 28 ianuarie curent, s-a desfășurat ședința de bilanț a Direcției agricultură și alimentație a Consiliului raional. Dl Mircea Cuclenco, șeful DAA, a prezentat un raport amplu despre activitatea direcției agricultură și alimentație pe parcursul anului 2018, analizând reușitele și neajunsurile, aducând cifre și date concrete întru confirmarea referatului. Astfel, șeful direcției a menționat că a fost întreprins un şir de acţiuni în vederea creării condiţiilor pentru activitatea producătorilor agricoli la majorarea volumului de producere, comercializare şi prelucrare a producţiei agricole, sporirea volumului producţiei agricole cu valoare adăugată înaltă, redresarea situaţiei în sectorul zootehnic şi industria prelucrătoare a raionului, protecţia mediului şi utilizarea resurselor naturale, pregătirea şi instruirea specialiştilor din sectorul agroindustrial, promovarea sectorului agrar al raionului în atragerea investiţiilor, acordarea ajutorului la perfectarea documentelor pentru alocarea surselor financiare din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi un şir de alte acţiuni organizatorice, decizionale şi de muncă explicativă.

Pe parcursul anului 2018, cu ajutorul savanților și specialiștilor cu experiență bogată de lucru de la Universitatea Agrară din Moldova, de la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, de la Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp „Selecția”, de la companiile cu capital străin din domeniul agricol cum ar fi firma „Limagrain”, Franța, și „Sangenta”, Italia, au fost organizate şi desfăşurate seminare teoretico-practice cu ieșirea în câmp pe teritoriul producătorilor agricoli din raion care au rezultate remarcabile în urma folosirii noilor tehnologii de cultivare și a realizărilor noi a științei și practicilor avangarde din republică și alte țări agrar dezvoltate. Întru diminuarea fenomenului de ocupare informală a forței de muncă și creșterea calității capitalului uman la inițiativa DAA, Inspectoratul de Stat al Muncii, Subdiviziunea Căușeni, a organizat în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă seminar la tema: „Cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri”.

Anul 2018 a fost un an climateric complicat. Prejudiciul cauzat de calamitățile naturale sectorului agrar a constituit peste 9 mln 460 mii de lei. În pofida acestui fapt, în conformitate cu calculele preventive, volumul global al producției agricole produse în raion, în anul 2018, la prețurile actuale, constituie 1 mlrd 600 mln lei.

Pe parcursul anului specialiştii Direcţiei agricultură şi alimentaţie au acordat ajutor concret agenţilor economici la perfectarea dosarelor pentru subvenţionarea anumitor activităţi investiţionale a producătorilor agricoli din fondul de subvenționare a bugetului de stat pentru anul 2018. În total au fost depuse și înaintate 258 de aplicații la subvenții la diferite măsuri, valoarea totală a sumelor solicitate constituie peste 48 mln lei, care au fost achitați integral. În ultimii 2-3 ani prin subvenționarea de stat din suprafața totală de 3147 ha de teren degradat, neprelucrat, s-au defrișat și au ajuns în circuitul agricol aproximativ în jurul de 2000 ha de teren ce constituie 63 % din suprafața inițială.

Specialiştii Direcţiei agricultură şi alimentaţie au organizat şi desfăşurat acţiuni legate de sărbătoarea „Vin din sufletul Moldovei” în cadrul Zilei Naţionale a Vinului 2018, Iarmarocul de toamnă, sărbătorea profesională „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”. Direcția agricultură și alimentație a luat parte la măsurile organizate de MADRM a RM, cum ar fi „Farmer 2018” din or. Chișinău, expozițiile-târg a ovinelor și caprinelor din or. Cimișlia și or. Orhei, întrunirea-seminar a producătorilor de lapte din or. Chișinău, „Festivalul Strugurelui” din or. Cimișlia unde raionul nostru a fost menționat cu Diplomă de gradul II și cadouri de preț.

Dl Cuclenco a menționat că se acordă la timp şi la momentul cuvenit ajutor consultativ agricultorilor în simplificarea procesului de acces la factorii de producţie (seminţe, îngrăşăminte, pesticide, tehnică agricolă), în verificarea în teritoriu şi perfectarea actelor privind sădirea plantaţiilor multianuale, prelucrarea solului şi semănatul culturilor agricole, casarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, utilizarea pesticidelor şi îngrăşămintelor, instalarea şi exploatarea instalaţiilor de irigat.

Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a apreciat pozitiv activitatea specialiștilor direcției agricultură și alimentație în anul 2018. În pofida tuturor circumstanțelor climaterice nefaste, realizările agricultorilor raionului bucură. În acest succes comun DAA a adus aportul său considerabil. E îmbucurător faptul, a subliniat dl Pavlicenco, că în anul 2018 au fost supuse defrișării 100 ha de livadă și 146 ha de vii, pământurile degradate fiind reîntoarse în circuitul agricol ca teren agricol arabil. Un avantaj pentru producători agricoli este și sporirea numărului de frigidere și mărirea capacității lor. Totodată sunt și multe probleme rezolvarea cărora țin și de competența profesională a specialiștilor direcției. Spre exemplu, sunt neajunsuri în cartografiere: unii săteni țin în gospodăriile lor zeci de animale – porci, vaci, oi, capre care nu sunt înregistrate. Prin conlucrare cu primăriile situația trebuie să fie ținută sub control, trebuie de făcut pașii necesari de prevenire a pestei porcine africane, a antraxului. Un alt aspect – lipsa industriei prelucrătoare, în rezultat producătorii de fructe și struguri rămân în pagubă. Vicepreședintele raionului a abordat și alte probleme importante din domeniul agriculturii.

Dl Gheorghe Cernean, specialistul DAA, s-a referit la dezvoltarea sectorului zootehnic care se confruntă cu probleme majore. Subvenționarea acestui sector, după părerea specialistului, nu duce la rezultatele scontate, prin urmare trebuie de modificat acest mecanism.

La finele ședinței dl Pavlicenco a mulțumit specialiștilor și șefului direcției pentru munca depusă în anul 2018 și le-a urat realizări și mai frumoase în anul curent.