Noutăți

Ședință cu scântei

Ultima ședința din luna februarie a Comisiei Raionale pentru situații excepționale a fost una mai aprinsă între membrii Comisiei: reprezentanți ai serviciilor și organelor de forță în frunte cu președintele raionului Vasile Maxim și invitații: lichidatorul Î.I. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă” în persoana lui Victor Lupea, Igor Hîncu, primarul de Volintiri, Alexandru Boldișor, inginerul cadastral la primăria Volintiri, Nicolae Gâștemulte, arendatorul iazului Hagilari și Ion Șavga, director tehnic la Întreprinderea de Stat ,,Direcției baziniere de gospodarie a apelor,,.

Pe agendă a fost chestiunea cu privire la scurgerea necontrolată a apei (debit 4-5 l/min) prin fisura din țeava de evacuare a apei din iazul Hagilari (extravilanul s. Volintiri), cauzată de lucrările de excavare din 24.02.2021 efectuate de Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă” la una din cele 4 ecluze a digului contra inundațiilor iazului. Acțiunile menționate sporesc riscul pericolului de inundații a caselor de locuit și terenurilor agricole a s. Volintiri.

Urmare lichidării Î.I. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă” și, acumulării datoriilor de milioane, conducerea întreprinderii a decis să sustragă și să vândă bunurile aflate pe teritoriul raionului pentru achitarea datoriilor salariale angajaților Î.I. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă”. Fapt, ce atrage după sine, distrugerea infrastructurii, dar și crearea situațiilor de pericol.

La solicitarea președintelui raionului, dl Ion Șavga, directorul tehnic la Întreprinderea de Stat ,,Direcției baziniere de gospodarie a apelor,, a efectuat o analiză amplă a stării țevei de evacuare a apei din iazul Hagilari și a digului, s-a referit la urmările și riscurile posibile a intervențiilor întreprinse.

Primarul s.Volintiri Igor Hîncu a venit cu obiecții către reprezentanții  Î.I. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă”, deoarece lucrările de excavare au fost efectuate fără coordonare cu administrația publică locală, punând în pericol o mare parte de localitate. În această ordine de idei, domnul primar a adus la cunoștință că, a intervenit cu un demers către Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă pentru a fi precăutat cazul descris.

Președintele raionului Vasile Maxim s-a expus și a menționat cu regret că, sistemul de irigare lucrat, construit și păstrat de generații, astăzi în mod barbar este distrus, în afară de care se mai distruge și infrastructura, expunând pericolului integritatea bunurilor imobile a comunităților. Domnul președinte la fel, a solicitat organelor competente implicare și cercetare a cazului.

Membrii Comisiei s-au expus pe marginea subiectului discutat, desigur fiecare parte apărându-și propria poziție: una, cu gândul la beneficiile întreprinderii reprezentate și scopuri de a realiza obiectivele întreprinderii falimentate, cealaltă  – apărarea intereselor localităților și cetățenilor raionului, păstrarea integrității bunurilor și evitarea supunerii riscului atât a patrimoniului raional, cît și a locuitorilor acestuia.

În final, în unanimitate a fost votată hotărârea cu următoarele:

  • A obliga Î.S. Direcția bazienieră de gospodărire a lacurilor a Agenției Proprietăți Publice să informeze Agenția pentru Supraveghere Tehnică privind lucrările de excavare și producerea fisurii, în conformitate cu lit. e) art. 27 a Legii nr. 721 privind calitatea în construcții din 02.02.2021 „sesizarea în 24 de ore a Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare.”.
  • Până la data de 05.03.2021, lichidatorul Î.I. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă” în persoana lui Victor Lupea, directorul tehnic al Î.S. STI Ștefan Vodă în regim de urgență vor întreprinde lucrări de stopare a scurgerii apei, cu ulterioara sudare a fisurii.
  • După finisarea lucrărilor (sudarea fisurii), până la astuparea cu sol, întocmirea actului de primire a lucrărilor efectuate.
  • În cazul insuficienței resurselor financiare se va solicita ajutor de la autoritățile ierarhic superioare.

Referitor la acțiunile întreprinse și rezultatele anchetei, vom reveni cu informații suplimentare.