Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Ședința cu organizațiile recepționere/distributoare de ajutoare umanitare din raionul Ștefan Vodă

Tematica ședinței ce s-a desfășurat recent în incinta Consiliului raional cu organizațiile recepționere/distribuitoare de ajutoare umanitare s-a axat pe necesitatea ordonării acțiunilor ce țin procedurile de planificare, recepționare și destribuire a ajutoarelor umanitare către beneficiarii din comunitățile raionului Ștefan Vodă.

În debutul ședinței, președintele raionului Ștefan Vodă dl Vasile Maxim a ținut să salute audiența, remarcând că organizarea întrunirii ține de soluționarea problemelor vizate în adresarea Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din luna iunie 2021 (autoritate amnistrativă publică centrală reorganizată ulterior) prin care s-a constatat nefuncționalitatea și îndeplinirea superficială a atribuțiilor legale de către comisiile teritoriale pentru ajutoarele umanitare, precum și aspectele privind neexercitarea în deplină măsură a controlului asupra modului de păstrare, distribuire și utilizare a asistenței umanitare la nivel teritorial. Dl președinte a specificat că, organizarea ședinței urma să aibă loc ceva mai devreme, însă în legătură cu situația epidemilogică cu risc sport privind infecția de coronavirus Covid-19, ședința de fiecare dată a fost amânată.

În continuare, vicepreședintele raionului dl Vladimir Baligari, care deține și calitatea de președinte al comisiei teritoriale Ștefan Vodă pentru ajutoarele umanitare, a adus la cunoștința conducătorilor și reprezentanților organizațiilor recepționere/distribuitoare de ajutoare umanitare din cadrul raionului componența nominală a comisiei instituite prin dispoziția Președintelui raionului, precum și textul Regulamentul de funcționare a acesteia, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 5/9 din 05 august 2021.

Dl vicepreședinte a specificat, că atribuțiile și drepturile cu care este abilitată comisia conform Regulamentului aprobat, sunt o reflecție legală a prevederilor Legiinr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, Hotărârii Guvernuluinr. 663 din 03.06.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire și evidență a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, și Regulamentului – tip al comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1148 din 22.09.2003.

Unul din celemai importante aspect abordate în cadrul întrunirii ține de necesitatea ordonării procesului de avizare a planului de distribuire a ajutoarelor umanitare de către comisia teritorială, ținând cont de prevederile punctului 10 din Regulamentul cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire și evidență a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, astfel că dl Baligari a solicitat planificarea din timp a tuturor acțiunilor atât a donatorilor, cât și organizațiilor recepționere din teritoriu pentru a reuși executarea conformă a responsabilităților legale de către factorii de decizie din cadrul autorităților publice.

De asemenea, conducerea raionului a remarcat necesitatea diversificării listei beneficiarilor de ajutoare umanitare în contextual în care, până în present, la etapa coordonării Planului de distribuire a ajutorului umanitar de către donator, s-a constatat că, în multiple cazuri, beneficiază unul sau unele și acelea și persoane.

Reprezentanții organizațiilor recepționere/distribuitoare de ajutoare umanitare au apreciat necesitatea desfășurării întrunirii și procedurile stabilite pentru viitor, adresând totodată diverse întrebări și la care au primit răspunsurile necesare pentru clarificarea situației.

În încheiere, conducerea raionului le-a adresat sincere mulțumiri oraganizațiilor donatoare și celor recepționere pentru suportul acordat persoanelor social-vulnerabile și instituțiilor publice din cadrul raionului, mizând în continuare pe bună-înțelegere și colaborare fructuoasă.

Direcția economiei și atragerea investițiilor