Noutăți

Ședința CR din 18 august – o filă din istoria contemporană

La  18 august s-a desfășurat ședința Consiliului raional Ștefan Vodă care a avut loc în școala de arte „M. Bieșu”. Tradițional după onorarea drapelului de stat, înainte de a începe ședința dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a felicitat consilierii care au sărbătorit ziua de naștere în perioada între ședințe, printre ei fiind și dl Vasile Maxim, ales în calitate de președinte a ședinței.

Ședința a fost deliberativă, deoarece din 33 de consilieri au lipsit, motivat, 4 consilieri. Au fost examinate 19 chestiuni incluse în ordinea de zi a ședinței. Foarte activ au participat în dezbateri consilierii Vasile Buzu, Iurie Moiseev, Ion Ungureanu, Maria Pălărie și alții, care au venit în fața colegilor cu unele propuneri și modificări importante.

Deși chestiunile ce țin de modificarea deciziei cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016, corelarea bugetului raional pentru anul 2016, alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă au fost examinate minuțios la ședințele comisiilor consultative de specialitate, anume pe marginea lor s-au dus cele mai multe discuții la ședința în plen. Situația financiară precară care s-a creat în țară va afecta sfera socială, în primul rând instituțiile de învățământ. Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, apreciind eforturile depuse pentru pregătirea gimnaziilor și liceelor către noul an școlar, a adresat managerilor școlari rugămintea de a economisi fiecare bănuț pentru asigurarea procesului instructiv-educativ la nivelul cerințelor.

Consilierii sunt îngrijorați de soarta școlilor mici, 4 la număr, activitatea cărora este asigurată financiar până la sfârșitul anului 2016. Dacă anterior instituțiile au fost susținute din componenta raională, în condițiile anului 2016 această posibilitate nu mai există. A fost luată decizia de a crea o comisie care va verifica măsurile întreprinse de echipa managerială a gimnaziului „D. Cantemir” în scopul eficientizării cheltuielilor per elev, deoarece ele sunt mult mai înalte în comparație cu alte instituții școlare. Conform deciziei aprobate, de pe harta învățământului raional a dispărut încă un liceu – liceul „E. Malcoci” din Crocmaz de la 1 septembrie 2016 va avea statut de gimnaziu. Această hotărâre, cât de dură n-ar părea ea, a fost luată după o analiză profundă a situației demografice, care denotă o scădere continuă a numărului de copii atât în Crocmaz, cât și în satele din vecinătate. Conform informației prezentate de dna Raisa Burduja, șefa DGE, clasele a 10-ea liceale vor fi deschise numai în liceul „Ștefan Vodă” – una cu profil real și 2 cu profil umanitar. Liceul dispune de cămin cu 80 de locuri, sunt create, grație susținerii financiare din partea Consiliului raional, condiții foarte bune pentru liceeni.

Dl Molozea a informat consilierii despre demisia din funcție a dlui Anton Barcari, fostul șef al direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, și a dnei Aurelia Țurcan, fosta șefă a direcției economie și atragerea investițiilor. Funcțiile respective au fost declarate vacante. Având în vedere că dra Adelina Barbăneagră, șef interimar al direcției economie și atragerea investițiilor, a dat dovadă de profesionalism și responsabilitate în exercitarea interimatului, din partea consilierilor a venit propunerea de a promova pe dra Barbăneagră în funcția de șef al DEAI. Proiectul deciziei a fost modificat, consilierii votând unanim pentru promovarea drei Barbăneagră.

Ședința condusă nepărtinitor de dl Vasile Maxim a durat aproape patru ore într-o atmosferă amiabilă și constructivă. Deciziile adoptate și anexele vor fi publicate pe site-ul Consiliului raional în rubrica „Transparența decizională”.DSC00316 DSC00318 DSC00325 DSC00327 DSC00328