Noutăți

Ședința Consiliului teritorial al SVPM

La 16 noiembrie curent, a avut loc ședința lărgită a Consiliului teritorial al subdiviziunii teritoriale Ștefan Vodă al Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova (SVPM) cu participarea președinților colectivelor primare de vânători din localitățile raionului. Din 13 membri ai Consiliului au fost prezenți 9 printre care și dl Nicolae Molozea, președintele raionului, membru de onoare ai SVPM. Din 25 de președinți s-au prezentat 23.

Pe prim plan a fost pusă chestiunea cu privire la deschiderea sezonului de vânătoare 2018-2019 la iepuri. Astfel, vânătoarea la iepuri se va desfășura de la 25 noiembrie până la 30 decembrie 2018 inclusiv, numai în zilele de duminică (25 noiembrie, 2, 9, 16, 23, 30 decembrie 2018). Cota de recoltare pentru toate fondurile de vânătoare din raion este de 550 de iepuri. La ședință au fost aprobate cotele de recoltare pentru fiecare din 24 de fonduri de vânătoare atribuite subdiviziunii teritoriale SVPM în dependență de datele evaluării de toamnă a efectivului de iepuri de câmp. Vânătoarea la iepurele de câmp se va efectua în colectiv, „la sărite”.

Raportorul, dl Ion Pădureț, a atras atenția asupra securității la vânătoare. În context, este interzisă folosirea băuturilor alcoolice sau a substanţelor narcotice înainte de vânătoare şi în timpul vânătorii; la vânătoarea speciilor de mamifere participanţii sunt obligaţi să poarte echipament de culoare galben-verzuie sau portocalie-intens. La vânătoarea în terenurile gestionate de SVPM se permite doar folosirea câinilor înregistraţi de SVPM, care posedă paşaportul câinelui de vânătoare. Stăpânii câinilor de vânătoare poartă răspundere personală pentru pagubele cauzate fondului cinegetic de câinii pe care îi au în posesie.

Preşedinţii colectivelor primare vor aduce la cunoştinţa tuturor vânătorilor, cu semnătura personală, a Regulilor de securitate la vânătoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.140 din 10.03.2017, modul de organizare a vânătorii, normele sanitar-veterinare, termenul şi limitele de recoltare a vânatului.

Pe ordinea de zi a ședinței a fost pusă și chestiunea cu privire la desfășurarea conferinței raionale de dare de seamă și alegeri al Societății teritoriale Ștefan Vodă al SVPM care va avea loc la 19 ianuarie 2019. Astfel, până la conferența raională se vor desfășura adunările generale de dare de seamă și alegeri în colectivele primare de vânători al ST Ștefan Vodă al SVPM. De menționat, că adunările de dare de seamă și alegeri se desfășoară odată la cinci ani.