Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 25.02.2016

Cu privire la activitatea unor serviciilor publice

din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă

pentru perioada anului 2015

1.1.-activitate

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2015.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

1.2.-Cu-privire-la-executarea-bugetului-pea.-2016-копия

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.7/4 din 09 decembrie 2015 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016”.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

 

1.3.-Modificarea-deciziei-cu-privire-la-aprobarea-bugetului-raional-pe-anul-2015-2Автосохраненный

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru  anul 2016.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

1.4.-Fondul-de-rezervă

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2016.

1.5.-program-drumuri-2016

         Raportor: Anton Barcari, șef, direcția construcții, gospodăria comunală și drumuri.

Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică.

         Raportor: Anton Barcari, șef, direcția construcții, gospodăria comunală și drumuri.

1.6-transmiterea

Cu privire la deschiderea şi modificarea unor rute de transport suburbane.

Raportor: Adelina Barbăneagră, șef, serviciul integrare europeană și investiții.

1.7-rute-modificari-2016

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Businessmanul anului”.

Raportor: Adelina Barbăneagră, șef, serviciul integrare europeană și investiții.

1.8-busnessmanul-anului

Cu privire la modificarea Regulamentului Centrului comunitar de asistenţă socială pentru persoane vîrstnice şi cu dizabilităţi din s.Talmaza

         Raportor: Viorica Nastasiu, șef, direcția asistență socială și protecția familiei.

1.9-Centrul-Talmaza

Cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei raionului Ștefan Vodă pentru protecția copilului aflat în dificultate.

        Raportor: Viorica Nastasiu, șef, direcția asistență socială și

protecția familiei.

1.10-comisia-copil-în-dificultate

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2016.

Raportori:  Mariana Haret, șef, IMSP centrul de sănătate Ștefan Vodă;

Ion Țîbîrnac, șef, IMSP centrul de sănătate Talmaza;

Matrona Arșer, șef, IMSP centrul de sănătate Olănești;

Ivana Sîrbu, șef, IMSP centrul de sănătate Antonești;

Ion Babei, șef, IMSP centrul de sănătate Crocmaz;

Vasile Plămădeală, director, IMSP spitalul raional Ștefan Vodă;

Irina Caraman, șef, ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă.

1.11.1-state-IMSP

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara–vara 2016, a recruţilor născuţi în               anii 1989-1998 (I jumătate).

Raportor: Ruslan Lupan, șef, secția administrativ militară Ștefan Vodă.

1.12-încorporarea-2016

Cu privire la casarea unor mijloace fixe.

Raportori:  Ion Țîbîrnac, șef, IMSP centrul de sănătate Talmaza;

Irina Caraman, șef, ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă.

1.14-consiliull-de-administrare

Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului administrativ al    ÎM Centrul stomatologic Ştefan Vodă.

Raportor:  Irina Caraman, șef, ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă.

1.14-consiliull-de-administrare-1

Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare.

Raportor: Eugeniu Ciobanu, specialist principal, serviciul resurse umane, Aparatul președintelui raionului;

1.15-trepte-de-salarizare

Cu privire la exercitarea interimatului funcţiei publice de conducere.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

1.16-interimat

Recommended Posts