Noutăți

Ședința Consiliului de administrare al fondului local

La 24 iunie curent a avut loc ședința Consiliului de administrare al fondului local Ștefan Vodă de susținere socială a populației, membrii comisiei examinând patru chestiuni puse la ordinea de zi.

Conform deciziei Consiliului de administrație al Fondului republican de susținere socială a populației, în scopul ameliorării situației materiale a foștilor deportați și deținuți politici din republică, a fost stabilită acordarea ajutoarelor materiale unice în cuantum a câte 700 lei. La direcția asistență socială și protecția familiei a fost expediată listele persoanelor din categoriile menționate, care au fost verificate în teritoriu. Prin urmare, la cele 97 persoane indicate de organele administrației publice centrale au fost adăugate încă 8, astfel 105 persoane vor primi prin intermediul poștei ajutoarele stabilite.

Atenție! Persoanele care dețin documente confirmative, însă nu s-au regăsit în liste, trebuie să adrese la DASPF pentru a primi ajutorul în luna iulie.

Foarte minuțios au fost examinate dosarele solicitanților de ajutor material, deoarece, în pofida faptului că selectarea se face la nivel local de către comisia abilitată, se mai întâmplă cazuri când oamenii profită în mod obraznic de posibilitatea de a se pricopsi cu niște bani de la stat în detrimentul celor care au necesități cu mult mai stringente și situații mult mai grave. (Din păcate, mai sunt oameni necăjiți care nu cunosc că pot fi ajutați de stat în situație precară, deși la diferite nivele să depun eforturi pentru informarea populației.) Și de această dată un solicitant a fost exclus din listă, unele sume au fost modificate în așa mod ca încă la trei persoane nevoiașe să fie alocate a câte 1000 lei, iar la două – a câte 1500 lei. Astfel, în total la 35 de persoane au fost alocate 46200 lei și încă la cinci persoane, care s-au adresat direct la Consiliul raional sau în alte instanțe superioare – 5000 lei.