Noutăți

Ședința Consiliului coordonator organizației „Vece” la Răscăieți

Ședința Consiliului coordonator al organizației pentru apărarea drepturilor slavilor „Vece” din Republica Moldova cu participarea dlui Roman Romanov de la Ambasada Federației Ruse în Moldova a fost organizată la 10 august curent, cu ieșire în teritoriu, la înălțimea Lomachin din preajma s. Răscăeți. La eveniment au fost prezenți vicepreședinții raionului, dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavliceno, șefii direcțiilor Consiliului raional, dl Nicolae Orlov, președintele Consiliului raional al organizației veteranilor de muncă și de război, dna Zinaida Marin, primar de Răscăieți. Dl Nicolae Guțul, președintele organizației, a informat prezența despre mersul lucrărilor de reconstrucție a memorialului consacrat eroilor-lomachiniști. Despre aportul organizaţiei „Vece” în restaurarea monumentelor şi cimitirelor militare, construcția complexelor memoriale au vorbit reprezentații mai multor localități din diferite raioane ale țării, prezenți și ei la această întrunire.

Ședința a continuat în gimnaziul Răscăieți, unde dl Nicolae Guţul a raportat despre activitatea organizaţiei pe parcursul primului semestru al anului 2019. Graţiei contribuţiei financiare primite din diferite regiuni ale Federaţiei Ruse, Ucraina şi Belarus, din partea unor agenţilor economici din Moldova, organizaţia „Vece” a reuşit restaurarea unui șir de monumente în mai multe orașe și sate din republică, conform planului de lucru. Membrii Consiliului coordonator au apreciat pozitiv activitatea organizației și a președintelui, dlui Nicolae Guțul. Chestiunea a doua a ședinței a fost consacrată informării detailate despre colectarea fondurilor pentru restaurarea complexului memorial „Înălțimea Lomachin”, despre costul lucrărilor efectuate și problemele care au apărut pe parcurs, inclusiv lipsa surselor financiare pentru remunerarea constructorilor.

Dl Nicolae Orlov, la fel ca dna Zinaida Marin a mulțumit organizației „Vece” și poporului Federației Ruse pentru implicarea generoasă, financiară și organizatorică, în restaurarea memorialului deoarece posibilitățile proprii ale administrațiilor publice locale de ambele nivele sunt limitate. Dl Vasile Gherman a informat că problema ridicată de către dl Guțul va fi pusă în discuție la ședința Consiliului raional și se vor căuta căile de soluționare a situației create pentru finalizarea cu succes a reconstrucției memorialului militar.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”