Noutăți

Ședința consiliilor de administrare a instituțiilor medicale

La 30 mai curent, a avut loc ședința Consiliului raional de administrare a instituțiilor medicale din raionul Ștefan Vodă. La ședință a fost prezent dl Iurie Moiseev, președintele raionului. La ordinea de zi a ședinței au fost puse două chestiuni: cu privire la premierea lucrătorilor medicali cu prilejul zilei profesionale care la nivel de raion va fi consemnată la 13 mai și donarea de sânge în cadrul lunarului de donare voluntară a sângelui.

La consiliile de administrare a tuturor instituțiilor medicale a fost pusă în discuție chestiunea cu privire la mărimea premiilor reieșind din posibilitățile existente. Abordările au fost diferite: cineva a hotărât să acorde premia în mărime de 50 de procente din salariul de bază, alții – de 10 procente cu perspectiva acordării premiului mai impunător la finele anului 2019, cineva a stabilit o suma fixă pentru medici și asistente medicale. Mărimea premiului pentru conducători, la fel, a fost stabilită de consiliile de administrare, decizia finală fiind luată de consiliul raional de administrare.

Poziția președintelui raionului a fost următoare: toți membrii colectivelor medicale, chiar și acei care activează mai puțin timp trebuie să fie premiați cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului medical, evident, după merit – omul care muncește bine trebuie să fie apreciat.

Au fost stabilite zilele de donare a sângelui și numărul donatorilor pentru fiecare instituție medicală.