Noutăți

Ședința conducătorilor serviciilor desconcentrate

Recent, s-a desfășurat ședința conducătorilor serviciilor și instituțiilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu prezidată de către dna Viorica Costin-Morozanu, șef interimar al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. La ședință a participat dl Iurie Moiseev, președintele raionului. Despre planul de măsuri privind combaterea ambroziei, plantei invazive și periculoase pentru sănătatea omului, au vorbit dna Ana Caraman, șefa Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Ștefan Vodă și dl Valeriu Boian, coordonator centrului de sănătate. Dl Oleg Topor, șeful secției situații excepționale a raportat despre activitățile preconizate în comun cu Inspectoratul de poliție Ștefan Vodă pentru perioada sărbătorilor de Paști.

La ședință a fost discutat un șir de subiecte operative ce țin de activitatea serviciilor desconcentrate și administrațiilor publice locale de nivelul I.

Președintele raionului a adresat dnei Costin-Morozanu doleanța de a petrece seminare din sferele de competențe a oficiului teritorial pentru angajații raionului Ștefan Vodă în centrul raional și nicidecum la Căușeni. Sunt necesare instruiri în domeniul cadastrului și relațiilor funciare, deoarece aici la nivel local există probleme, a punctat dl Iurie Moiseev.