Noutăți

Ședința comună a două comisii raionale

Recent, a avut loc ședința membrilor a două comisii raionale – Comisiei antiepizootice excepționale și Comisiei raionale pentru situații excepționale, prezidată de către dl Iurie Moiseev, președintele raionului.

La ordinea de zi a Comisiei antiepizootice au fost puse chestiunile cu privire la aprobarea planului de măsuri de biosecuritate de prevenire a introducerii pestei porcine africane în perioada de risc pe teritoriul raionului Ștefan Vodă și planului de acțiuni de combatere și profilaxie a rabiei. La ședință au participat dl Maxim Sârbu, șeful secției sănătate animală ANSA, primarii localităților.

Dna Ana Caraman, șefa direcției raionale pentru siguranța alimentelor a informat prezența că pe parcursul anului 2018 în raza teritorială a raionului Ștefan Vodă au fost înregistrate 12 focare de pestă porcină. În consecință, în s. Palanca au fost nimicite 37 de porcine, iar în s. Crocmaz – 288. Suma totală a despăgubirii achitate proprietarilor porcinilor nimicite din bugetul ANSA constituie 560662 lei. În acest scop Consiliul raional a alocat suplementar încă 70000 lei. Nu se cunoaște suma totală a cheltuielilor suportate de ANSA, APL de nivelul I și II pentru eradicarea focarelor, una este cert: daunele materiale și morale sunt foarte mari.

Pe marginea subiectului discutat s-au expus dl Maxim Sîrbu, dl Ion Pădureț, managerul subdiviziunii teritoriale Ștefan Vodă a SVPM, managerii ocoalelor silvice Olănești și Talmaza, dl Anatol Zavalișca, primar de Slobozia, dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului.

Dl Moiseev a cerut ca informația despre cartografierea animalilor să fie prezentată în termen de 2-3 săptămâni. Pericolul apariției noilor focare este mare, APL de toate nivelurile trebuie să cunoască numărul exact a animalelor deținute pentru a întreprinde măsurile de rigoare în situație de risc. Atenție: în cazul situației excepționale deținătorii animalelor tăinuite nu vor fi despăgubiți!

Planul a fost aprobat cu două completări: inspectarea împreună cu specialiștii direcției raionale pentru siguranța alimentelor a întreținerii porcilor în gospodăriile deținătorilor de animale și participarea specialiștilor la adunările generale în localitățile raionului în scopul informării populației despre pesta africană porcină, deoarece e mai ușor de prevenit îmbolnăvirea decât de eradicat focarele.

Membrii comisiei du aprobat și planul raional de combatere și profilaxie a rabiei pentru anii 2019-2023. La indicația președintelui raionului, în cel mai apropiat timp va fi convocată o ședință cu privire la Zona RAMSAR, deoarece la acest subiect au fost aduse critici din partea participanților la ședință.

Dl Oleg Topor, șeful secției situații excepționale Ștefan Vodă a prezentat membrilor comisiei raionale situații excepționale un raport cu privire la activitatea secției pe parcursul anului 2018. Astfel, au fost desfășurate 33 de antrenamente și aplicații la protecția civilă, 9 ședințe ale comisiei pentru situații excepționale. Timp de 12 luni pe teritoriul raionului s-au înregistrat 23 situații excepționale: 7 cu caracter natural, 15 cu caracter tehnogen, 1 cu caracter biologico-social, prejudiciul material constituind 4350800 lei. Unitatea de pompieri și salvatori au efectuat 180 de intervenții, inclusiv 33 de deplasări la incendii. Au fost savate de la incendiu 23 de persoane, trei persoane au decedat. Paguba produsă în rezultatul incendiilor constituie 593500 lei, suma bunurilor materiale salvate – 2688 mii lei. Secția activează conform măsurilor planificate pentru anul 2019.

Informația dlui Topor a fost luată la cunoștință.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”