Noutăți

Ședința comisiei raionale pentru serviciul civil

La 27 noiembrie curent, a avut loc ședința comisiei raionale pentru serviciul civil Ștefan Vodă. Pe ordinea de zi a ședinței au fost puse chestiunile cu privire la încorporarea recruților în serviciul civil (toamna 2020) și la încheierea serviciului civil și trecerea în rezervă a executanților serviciului civil încorporați în toamna anului 2019.

Marina Ganea, specialist principal al secției administrație publică a aparatului președintelui raionului, a informat membrii comisiei că au parvenit cereri pentru satisfacerea serviciului civil de la doi cetățeni (s. Talmaza și or. Ștefan Vodă), ambele fiind din motive religioase. Totodată a expirat termenul satisfacerii serviciului civil a recruților, patru la număr, care au fost încorporați în toamna anului 2019.

Astfel, după examinarea chestiunilor și audierea tinerilor solicitanți ai serviciului de alternativă, comisia condusă de Vladimir Baligari, președintele comisiei, vicepreședintele raionului, a decis încorporarea a doi recruți și trecerea în rezervă serviciului civil a patru recruți.