Noutăți

Ședința Comisiei raionale pentru redresarea situației privind securitatea circulației rutiere în teritoriu

Conform agendei, la data de 17 noiembrie a avut loc ședința Comisiei raionale pentru redresarea situației privind securitatea circulației rutiere în teritoriu.

Subiectele din ordinea de zi au fost:

  • Cu privire la rezultatele controlului general (complex) al drumurilor publice, în vederea aprecierii gradului de pregătire a exploatării în perioada rece.

Conform informației prezentate, în urma controlului  efectuat de către angajații Inspectoratului de Poliție în comun cu cei de la direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri și SA,,Drumuri Căușeni,, (district Ștefan Vodă).  Probleme majore nu au fost depistate. Neajunsurile, inclusiv instalarea indicatoarelor lipsă, au fost menționate în prescripții și expediate către responsabili și care, déjà au fost înlăturate.

  • Cu privire la nivelul de pregătire către sezonul rece 2021-2022 (informația cu privire la tehnica existentă în raion; informația solicitată de la APL I cu referire la contractările în vederea asigurării cu tehnică în cazul înzăpezirilor.

La chestiunea dată au informat conducătorii SA,,Drumuri Căușeni,, dl Alexandru Cijicenco și dl Roman Serbenco, SA,,Drumuri Căușeni,, district Ștefan Vodă au informat membrii Comisiei despre gradul de pregătire și acțiunile întreprinse întru asigurarea pregătirilor către sezonul rece, numărul și tipurile de tehnică disponibilă pentru intervenții în cazul calamităților naturale (căderi abundente de zăpadă, polei, ghețuș), persoanalul responsabil, stocurile de material antiderapant și sare, inclusiv cantitatea ce urmează a fi procurată.

La ședință a fost invitat și reprezentantul agentului contractat de către Consiliul raional pentru întreținerea drumurilor SRL,,Dromas Cons,, însă, nu s-a prezentat.

Totodată, conform hotărârii Comisiei la ședința anterioară, în adresa administrațiilor publice locale au fost expediate solicitări de a prezenta informația referitor la contractele încheiate cu agenții economici/persoanele fizice în vederea implicării tehnicii necesare în cazul calamităților naturale. Cu regret, nu toate primăriile au aceiași responsabilitate și atitudine conștiincioasă vis-a-vis de subiectul discutat. Opt primării: Alava, Antonești, Brezoaia, Cioburciu, Purcari, Semionovca, Popeasca (a prezentat informația la telefon), Purcari. au ignorat și nu au reacționat la solicitare. Aici revenim la proverbul: Gătește-ți sania vara, iar căruța iarna. La timpul potrivit neglijăm unele lucruri, iar (din experianță), chând ne ciocnim cu probleme, căutăm ajutor, mai mult decât atât –învinovățim pe toți și toate, dar nu avem curajul să recunoaștem propriile greșeli și atitudini.

În această ordine de idei, pentru a sensibiliza și spori nivelul de conlucrare între serviciile competente, administrațiile publice locale de ambele niveluri, precum și agenții ce-și asumă responsabilitatea de întreținere a drurumurilor, valorificând banii publici, Comisia a decis a organiza o ședință comună cu reprezentanții serviciilor de ramură, conducerea raionului, primarii localităților și agenții economici care se preocupă de întreținerea drumurilor în raion.

  • Cu privire la examinarea procedurii-standard de operare în situații de urgență

 La aceast subiect, a fost prezentată procedura-standard de operare, elaborată de către secția situații excepționale și aprobată de președintele Comisiei Raionale  Situații Excepționale, care prevede în cazul calamităților naturale: pașii concreți și acțiunile, structurile implicate, sectoarele de drum problematice și responsabilii de acestea, tehnica utilizată, instituțiile și numărul locurilor de cazare, obiectivele sociale, instituțiile care dispun de generatoare etc.

La capitolul ,,Diverse,, au fost puse în discuție lacunele legislației, inclusiv lipsa pârghiilor legale, ce crează impedimente în buna desfășurare a activității în scopul asigurării secrității circulației rutiere. De acestea a luat act dl Radu Bârnă, șeful adjunct al Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, cu informarea ulterioară a organelor ierarhic superioare.

Natura este imprevizibilă și nouă ne rămâne doar să trăim în armonie cu ea. Însă, pentru a diminua consecințele calamităților naturale, e necesar de fi pregătiți și a reacționa operativ prin implicarea și conlucrarea tuturor autorităților și serviciilor responsabile.